Feleség, anya és apáca – Ismerjük meg együtt Európa ismeretlen védőszentjét

Kultúra – 2021. július 23., péntek | 8:01

Az Új Ember Kiadványok sorozat kötete kétségkívül hiányt pótol, hiszen egy olyan szentet mutat be, akit Magyarországon még kevesen ismernek. Hans Hellström művét olvasva nemcsak Brigitta életútját ismerhetjük meg, de közelebb kerülhetünk ahhoz a korhoz is, amelyben tevékenykedett. A kötet segítségével, a szent liturgikus ünnepén ismerkedjünk meg együtt Brigittával.

Szent Brigitta a svéd történelem legismertebb személyiségei közé tartozik. Óriási tisztelet övezi, ugyanakkor a késő középkor egyik legkülönösebb alakja. Szent II. János Pál pápa 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szent Brigitta születésének 700. évfordulója előtt a pápa levelet írt Tekla Famiglietti anyának, a Legszentebb Üdvözítő Rendje apátnőjének. Ebben a szent pápa így fogalmazott: „Amikor Szent Brigittát Európa egyik védőszentjévé nyilvánítottam, a hívők számára a női szentség egyedülálló példaképét akartam felmutatni. Mert hűséges feleségként boldog életet élt, mintaszerű anya és bölcs nevelő volt, özvegyként szent életet élt, és végül életének új szakaszában egészen Istennek szentelte magát. Életének minden időszakában tudta, hogyan lehet bölcsen összeegyeztetni a Krisztus és az Egyház iránti szeretettől vezérelve a szemlélődést és a magas fokú aktivitást.

Brigitta valódi női adottságokkal járult hozzá a keresztények közösségének erősítéséhez, és önmagát megvalósító asszonyként szentelte magát mások szolgálatára.”

Szent Brigitta lelkiségének sok dimenziója van, ezért lehet vonzó felhívás mindannyiunk számára. Olyan kereszténységet csodálhatunk meg benne, amely a rendíthetetlen Krisztus-követésre alapul. Élete legkülönbözőbb döntéseiben az evangélium volt ösztönző forrása. A kereszt állt élete középpontjában, és ezzel utat mutatott. Az Egyház példát adó tanítványa volt, és vallotta annak egyetemességét. Mind a szemlélődő, mind a tevékeny életben példát mutatott. A keresztény egység fáradhatatlan apostola volt, prófétai adományokkal is rendelkezett, a történelmet pedig az evangélium fényében értelmezte.

Szent Brigitta Krisztusnak szentelt életének máriás dimenzióját is fontos kiemelnünk, hiszen Mária mint asszony a megváltás folyamatának középpontjában, annak szívében áll.

Brigitta arra törekedett, hogy az emberek a kereszténység női ikonjának tekintsék a Názáreti Szüzet.

Hívő feleségként, anyaként és apácaként Szűz Máriát követve minden helyzetben arra törekedett, hogy feltétel nélkül teljesítse Isten akaratát. IX. Bonifác pápa joggal állapította meg a szenttéavatási liturgiában, hogy Brigitta magas fokon elkötelezte magát Máriának.

Hans Hellström Svéd Szent Brigitta – Európa ismeretlen védőszentje című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír
(bb)

Kapcsolódó fotógaléria