Fotóesszé a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárról

Kultúra – 2022. június 16., csütörtök | 14:40

2021 őszén adták át Pécsett a Janus Pannonius utca 8. szám alatti épületben a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat, amelynek gyűjteménye előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható. Schmelczer-Pohánka Éva intézményvezető írása és Cseri László fotói az épületet és a könyvtár történetét mutatják be a Jelenkor Online irodalmi és művészeti folyóirat oldalán.

A még Pécs városában is kevesek által ismert Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat 1968. október 1-jén alapította Cserháti József megyéspüspök, és a bibliotéka helyszínéül a pécs-szigeti külvárosi Szent Ferenc-templom (akkor Sallai, ma Ferencesek utcája 37.) gyóntatófolyosója feletti, korábban a ferences rend által használt könyvtárhelyiségeket és a padlásteret jelölte ki. Az intézmény vezetésével a pécs-szigeti külvárosi plébánia kanonok-plébánosát, Fényi Sándort bízta meg a püspök, könyvtárosának pedig Kersák Pál segédlelkészt, későbbi püspöki tanácsost kérte fel.

Az egyházmegyei bibliotéka számos történeti gyökerekkel rendelkező könyvállomány gyűjtőhelye: a pécsi püspöki szeminárium könyvtárai mellett az 1923 utáni püspökök, kanonokok és papok hagyatékait egyesítette. A templomba való beköltözéskor az állományhoz csatolták még az 1950-ben feloszlatott pécsi szerzetesrendek válogatás után visszamaradt köteteit, végül az 1980-as éveket követően a megszűnt plébániák könyvgyűjteményeit is. A gyűjtemény nagyrészt hagyatékok, ajándékozások, és csak kisebb részben vásárlások révén gyarapodott az 1990-es évek végéig.

A folyamatos beázások, továbbá az emelet fűtetlensége miatt az állomány használhatósága a 2000-es évek elejére nehézkessé vált. Az ezredfordulót követően a könyvtárvezető, Boda Miklósné dr. Szepes Zsuzsanna folyamatosan napirenden tartotta a gyűjtemény méltó és a használhatóságát biztosító épületbe költöztetésének ügyét: csak az alkalmas ingatlan és a felújítási költségek hiányoztak.

A több lehetséges helyszínen is tervezett befogadóépület csaknem másfél évtizedes keresése után végül 2016-ra kapott új lendületet a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár ügye Udvardy György megyéspüspök hathatós támogatása, valamint a magyar kormány által kiírt pályázat révén. Ennek kiemelt részeként a Pécs, Janus Pannonius utca 8. (hrsz. 18361) továbbá a Rózsakert és volt káptalani borozó (hrsz. 18360) műemléki épületének átalakítása és felújítása cím alatt valósulhatott meg a pécsi egyházmegyei bibliotéka leendő otthonának felújítása, a könyvanyag állományvédelmi tisztítása, átköltöztetése és újrarendezése, valamint a kutatásokra való alkalmassá tétele.

A Pécsi Egyházmegye vallástudományi szakkönyvtárának tematikai összetétele: állományában dominál a teológia, a dogmatika, a morális teológia, a szentírástan, az egyháztörténelem, az aszketika-misztika, valamint a lelkiségi irodalom. Felülreprezentált a kateketika, a biblikum, a patrisztika, a lelkipásztorkodástan, az egyházi jog és az egyháztörténet, továbbá jelentős pécsi helyismereti és egyházmegye-történeti különgyűjteménnyel rendelkezik.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár jelenlegi, közel 60 ezer dokumentumot magába foglaló állománya a könyvek mellett periodikákat és egyéb különgyűjteményeket tartalmaz. Így kéz- és gépirattárat, fénykép- és térképgyűjteményt, kottatárat, továbbá az aprónyomtatvány-gyűjteményen belül imalap- és szentképgyűjteményt, valamint papi emléklap-kollekciót is magába foglal. A döntő többségében magyar, latin és német nyelvű kötetek mellett főként horvát, francia és angol nyelvűek találhatók benne.

A 2021. október 7-i ünnepélyes átadót követően a régi, 1771-ben készült ferences apácarácsos könyvszekrényeket és az új könyvtári bútorzatot tartalmazó könyvtári enteriőrökben éledt újjá a Pécsi Egyházmegye jelentős muzeális szakkönyvtára.

A könyvtár kizárólag előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható, állománya csak helyben használható.

Szöveg: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva

Forrás: Pécsi Egyázmegye

Fotó: Jelenkor Online irodalmi és művészeti folyóirat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria