Gondolatkísérletek az emberről – A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektorának legújabb kötetéről

Kultúra – 2021. április 11., vasárnap | 15:30

Megjelent Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora legújabb, angol nyelvű kötete, mely a jó és a rossz megkülönböztetésében, valamint eldönthetetlennek tűnő dilemmákban kíván segítséget nyújtani a filozófiai diszciplína, az etika nyelvén.

Arisztotelésznek az ókori etikai gondolkodással foglalkozó legjelentősebb emlékét, a Nikomakhoszi Etikát épp úgy tanítják a világ számos, bölcseletekre épülő felsőoktatási intézményeiben, mint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán (PPHF), melynek rektora a műhöz szorosan kapcsolódó könyvvel jelentkezett idén áprilisban.

Kovács Gusztáv az alkalmazott etika témájával foglalkozó kötete a társadalom számára fontos kérdésekkel állítja szembe az olvasót – rögtön a legelején. A könyv első mondatai egy személyes, baráti találkozás során elhangzott felvetést idéznek: „I remember the moment my good friend and colleague, Attila Szücs, asked me point-blank: »So, who would you choose? Tomoceuszkakatiti or Gyugyu?« (Emlékszem, amikor egy jó barátom és kollégám, Szücs Attila megkérdezte tőlem: »Kit választanál, ki lennél? Tomoceuszkakatiti vagy Gyugyu?«)”

A kérdés alapját Sánta Ferenc 1963-ban megjelent, a nyilas korszak végét idéző, Az ötödik pecsét című regényének egyik alapdilemmája adja, mely Fábri Zoltán 1976-os filmadaptációjának köszönhetően vált ismertté. A történet szerint Tomoceuszkakatiti, Lucs-Lucs szigetének fejedelme könyörtelen zsarnokként halálra kínozza tisztességes rabszolgája, Gyugyu családját. A cseléd mégsem veszíti el az életbe vetett reményét, mert erkölcsi tisztasága – tudván, hogy ezeket a rettenetes bűnöket nem ő követte el –, erőt ad neki. Ezzel szemben az uralkodó lelkiismerete nem szólal meg, és erkölcsi tudatlanságában továbbra is embertelenül bánik másokkal.

Vajon kinek lépnénk a helyébe, ha választásra kényszerülnénk?

A döntés nem könnyű és legfőképp nem elhanyagolható, a rektor hallgatói felé is gyakran felteszi a kérdést, ezzel vitára predesztinálva a hittudós-jelölteket. A Thought Experiments in Ethics (Gondolatkísérletek az etikában) azonban nem csupán kérdéseket ír le, az alapfelvetésből kiindulva interdiszciplináris módon ad választ többek között az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédre, illetve a gyakorlati filozófia és a bioetika mentén kínál megoldást az eldöntetlennek tűnő helyzetekre. Akárcsak Arisztotelész fent említett műve, a PPHF kiadásában megjelenő legfrissebb kötet is átfogó módon segít emberi természetünktől vezérelt tisztánlátásban és sajátos szempontok alapján a jó, valamint a rossz megkülönböztetésében. A mű egyik érdekessége, hogy amint a görög filozófus, úgy a rektor is fiának ajánlja elsősorban a benne foglaltakat. Ez a gesztus kifejezi a szerző bölcseletszeretettel kapcsolatos lojalitását és oktatói attitűdjét.

Ezért bátran ajánljuk a főiskola hallgatóinak, a humántudományokkal szemben nyitott olvasóknak, a jó és a rossz megkülönböztetésével szemben fogékony érdeklődőknek.

A Gondolatkísérletek az etikában című kötet az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának (2016–2020) keretében készült. Elérhető a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola E-könyvtárában, ahol az író további könyvei és az intézmény oktatói által összeállított művek is megtalálhatók.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria