Haladjunk együtt – Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek ajánlása legújabb kiadványunkhoz

Kultúra – 2021. november 12., péntek | 12:06

Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán címmel, a Bencés Kiadó és a Magyar Kurír gondozásában megjelent kötet segítségével visszatekinthetünk a Szentatya szeptember 12–15. közötti 34. nemzetközi apostoli útjára.

A képekkel illusztrált könyv tartalmazza Ferenc pápa Budapesten és szlovákiai útján elmondott valamennyi beszédét, a szlovák jezsuita tartomány tagjaival folytatott beszélgetését, valamint a visszaúton a repülőgép fedélzetén adott sajtótájékoztatóját.

A kötethez Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) elnöke írt ajánlást.

A könyvhöz előszót Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője írt, aki az apostoli úton a sajtódelegáció tagjaként elkísérhette a Szentatyát.

*

Az alábbiakban Stanislav Zvolenský ajánlását adjuk közre.

Újból és újból jelenvalóvá válnak az Úrnak az apostolokhoz intézett szavai: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,19–20).

Sorrendben a kétszázhatvanhatodik római pápa, Szent Péter apostol utóda, a Szentatya, Ferenc pápa egy újabb apostoli útra indult. Néhány napra hátrahagyva római székhelyét, közénk jött Magyarországra és Szlovákiába, hogy részt vegyen Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, és az általa celebrált ünnepi szentmisével lezárja azt, valamint hogy pasztorális látogatást tegyen Pozsonyban, Eperjesen, Kassán és a sasvári nemzeti Mária-kegyhelyen.

Útra kelt, mert ez az Úr apostolának küldetéséhez tartozik. Szólt hozzánk, hogy tanítson a hitben, hogy megkeresztelteket és meg nem keresztelteket egyaránt a megtérésre buzdítson, hogy emlékeztessen minket a szeretet cselekedeteinek nélkülözhetetlenségére, s hogy személyes tanúságtételt adjon arról, hogy hisz a feltámadt Úr Igében és Eucharisztiában való jelenlétében.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy közénk jött, és személyesen igazolta lelki közösségét mindazokkal, akik hosszú időn keresztül, rendkívüli áldozatossággal előkészítették és megrendezték a 2021. szeptember 5. és szeptember 12. között Budapesten tartott imák, találkozások, elmélkedések, tanúságtételek, művészeti megnyilatkozások és liturgikus ünneplések sorozatát, melyek mind az Úr Eucharisztiában való jelenlétéből forrásoztak.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a hit tanúságtételének apostoli útját Szlovákiában folytatta, hogy erőt öntsön a testvérekbe (vö. ApCsel 14,22), és a különféle csoportokkal való számos találkozása által beszédeiben a hitben való megerősítés szavait hagyja hátra: akár a püspökökhöz, papokhoz, szeminaristákhoz, szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz, valamint a hitoktatókhoz szólt, akár az egyházak ökumenikus tanácsának vezetőihez, akár a zsidó hitközség vezetőihez, akár a romák közösségéhez vagy a fiatalokhoz, akár mindenekelőtt mindannyiunkhoz a liturgikus ünneplések alkalmával.

A Szentatya, Ferenc pápa közénk jött, hogy velünk együtt járja a hit életútját, hogy lelki párbeszédre hívjon a hit kérdéseiről s annak konkrét megnyilvánulásairól személyes életünkben, valamint közösségeink életében.

Elmondhatjuk: közénk jött, hogy jelenlétével bizonyos módon megnyisson egy nagy és közös úton levést, haladást, illetve az Egyház párbeszédét és közös cselekvését a szinodális folyamatban, melyre Ferenc pápa az egész világon elterjedt Katolikus Egyházat meghívja.

A Szentatya, Ferenc pápa beszédeinek gyűjteménye, melyet az Olvasó a kezében tart, segítség és meghívás, hogy pápánkkal „együtt haladjunk” abban a lelki párbeszédben, amely a hitről és a hit tanúságtételéről szól jelen világunkban.

Krisztusban kedves Testvérek! Fogadjuk el ezt a meghívást, s áldjon meg minket az Úr, hogy állandó közelségének tudatosításában Szentatyánk, Ferenc pápa beszédeinek hitbeli tanúságtétele által is megerősödjünk.

Dr. Stanislav Zvolenský
pozsonyi érsek-metropolita,
a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke

Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban, továbbá beszerezhető az Apátsági Termékek Boltjában (Budapest, V. kerület, Károlyi utca 19.) és az Apatsagitermekek.hu webshopban.

Fotó: Lambert Attila (archív), Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria