II. János Pál az egész világé volt – Bemutatták A függetlenség szentje című könyvet

Kultúra – 2020. szeptember 23., szerda | 19:02

Szeptember 22-én a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban tartották a budapesti Lengyel Intézet és a szombathelyi Szülőföld Könyvkiadó közös szervezésében a Szent II. János Pál pápa – A függetlenség szentje című kötet bemutatóját. Az angol, lengyel és magyar nyelvű album Steindl Rezső gyűjteménye alapján Karol Wojtyła pápaságát mutatja be bélyegeken és képeslapokon.

Osztie Zoltán, a templom plébánosa köszöntőjében kiemelte: hagyománya van már annak, hogy itt, a templomban a lengyel testvérekkel együtt imádkoznak, emlékeznek, ünnepelnek. „Milyen nemzet az, akinek ilyen fia van? – tette fel a kérdést a szónok. Hozzátette: Szeretjük és tiszteljük lengyel testvéreinket és Szent II. János Pál pápát, aki ráadásul Szent Kingát és Szent Hedviget is oltárra emelte. A harmadik legtöbb időt szolgálta a pápai trónon. Ma a relativizmus korát éljük, és különösen a jóléti társadalmakban fontos, hogy legyenek abszolút igazodási pontok. Szent II. János Pál pápa valódi erkölcsi tekintély volt.”

A belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosa felidézte a lengyel pápa első, 1991-es magyarországi apostoli látogatását. Osztie Zoltánt berendelték a Magyar Televízióba és Rádióba, és itt megkapták előzetesen a Szentatya beszédeit, hogy azokból összesítsenek anyagokat, amelyek bekerültek a sajtóba. Hatalmas, egész életét meghatározó élmény volt, hogy részletesen, mélységeiben ismerhette meg II. János Pál beszédeit – mondta a plébános, azt kívánva, hogy a lengyel és a magyar nemzet barátsága, együttműködése és vállt vállhoz vetve folytatott küzdelme javára váljon egész Európának, hiszen ez a két nemzet volt a kereszténység védőbástyája a történelem során, és szükséges, hogy reménységet nyújtva Európának ma és a jövőben is az legyen.

Joanna Urbanska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója beszédében megköszönte mindazoknak, akik támogatták a díszes album kiadását, kiemelve a magyar kormány, személy szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes segítőkészségét.  Kiemelte: II. János Pál pápát joggal nevezhetjük a függetlenség szentjének, nem csupán Lengyelország és Magyarország vonatkozásában, hanem egyetemes dimenzióban is. „A Szentatya már tizenöt éve jár közben értünk az Égben, így most is, Boldogságos Szűz Mária oltalmát és Isten áldását kérve családainkra, nemzetünkre. Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!”

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében hangsúlyozta: e nagyszerű könyv megszületéséhez kellett a Krisztusba vetett hit, a lengyel–magyar barátság és egy elszánt embernek, Steindl Rezsőnek, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Vas megyei elnökének kitartó munkája, aki a világ minden tájáról összegyűjtötte a Szentatyával kapcsolatos bélyegeket és képeslapokat.

Szent II. János Pál pápa élete nyitott könyv volt. A II. vatikáni zsinat világot nyitott a világra. Ez a nyitottság jól érzékelhetően, kézzelfoghatóan II. János Pál pontifikátusa alatt vált egyértelművé: utazó pápaként bejárta az egész világot, hirdetve az evangéliumot. A most megjelent díszes album szerkesztőitől – Joanna Urbanska, Steindl Rezső, Farkas Csaba – szép és tapintatos gesztus, hogy néhány oldalt szentelnek a szent pápa elődjének, I. János Pálnak, illetve utódjának, XVI. Benedeknek, ezzel is hangsúlyozva a kétezer éves folytonosságot Szent Péter trónján. A szerkesztők évről évre mutatják be Szent II. János Pál huszonhét és fél éves pontifikátusának főbb eseményeit. A kötet leghosszabb fejezete az 1991-es esztendőről szól, amikor Krisztus földi helytartója először lépett hazánk földjére. Az alkalomra kiadott emléklapok, bélyegek, borítók dokumentálják az apostoli látogatás szinte minden eseményét.

Az albumban pillanatfelvételeket láthatunk, melyekből egy hiteles ember élettörténete áll össze. A könyv első felében a képeken egy fiatalos, gyakran mosolygós egyházfőt látunk, majd az idő előrehaladtával egy idősödő, betegségeket hordozó főpap jelenik meg. Megható emberi vonások, maga az élet. A függetlenség szentje különleges könyv egy különleges emberről – mondta a miniszterelnök-helyettes. – A háromnyelvűség azt a célt szolgálja, hogy a világon sokfelé elérhető és érthető legyen ez a kivételes munka. Szent II. János Pál ugyanis az egész világé volt. Totus tuus: Egészen a tied – szólt a jelmondata, és végül mindnyájunké lett, egészen, Totus noster.

Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete rámutatott: II. János Pál különleges tiszteletnek örvend szülőhazájában. A lengyelek sok kérdésben különböznek egymástól, de abban egyetértenek, hogy a Szentatyának köszönhetnek két fontos értéket, az emberi méltóságot és a szabadságot. A lengyel társadalom a kommunista diktatúra évtizedei alatt éppen e két dolog hiányát szenvedte meg a legsúlyosabban, akárcsak a magyarok. 1978 őszén az isteni Gondviselés elrendelése szerint a bíborosok testülete 455 év után nem olasz személyt emelt Szent Péter trónjára: Karol Wojtyła bíborost, akinek küldetése az evangélium hirdetésén – hit, remény, szeretet –, terjesztésén túl Közép-Kelet-Európa nemzeteinek a kommunizmus igája alóli felszabadítására is kiterjedt. II. János Pál a két nagy prímás előd, Stefan Wyszynski és Mindszenty József útjának folytatója volt. A két bíboros saját példáján keresztül megtanított minket arra, hogyan kell méltóképpen élni a legdrasztikusabb szorongatások idején is.

II. János Pál megválasztásának felmérhetetlen lelki hatása volt: az elnyomott nemzetek fiai elhitték, hogy ami lehetetlennek látszott, az igenis lehetséges. A szent pápa történelmi szerepe nem korlátozódik a közép-kelet-európai rendszerváltozás támogatására, ránk hagyományozta azt is, hogyan kell élnünk az új világban, amelyben a valódi szabadság helyett néha annak elkorcsosult változata, a szabadosság érvényesül. II. János Pál pápa képes volt megtalálni az arany középutat a szabadság és a felelősség között, megvilágította a határokat, melyeket nem szabad átlépni. II. János Pál intelme ma is aktuális, ami egy vele készült interjúkötet címe: Átlépni a remény küszöbét.

Zárszavában Molnárné Sagun Zdislawa Monika, a Szent Adalbert Egyesület elnöke emlékeztetett: ahhoz a korosztályhoz tartozik, akit II. János Pál nemzedékének neveznek. Fiatalként olyan példaképet kerestek, akire felnézhetnek, akinek útmutatásaiból erőt meríthetnek a jövőhöz. Ilyen személy volt II. János Pál pápa. Az egyesületi elnök arról is beszélt, hogy minden évben megrendezik a lengyel keresztény kulturális napokat. Ennek keretében megemlékeznek Karol Wojtyła pápává választásának évfordulójáról is – idén október 11-én. Ezen a napon a Budapesten élő lengyelek szeretnék átadni a Szent István-bazilikának Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

A díszes album a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában; a magyar kormány, a budapesti Lengyel Intézet, a Szent Adalbert Egyesület és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával jelent meg.

A Szent II. János Pál pápa – A függetlenség szentje című kötet elérhető a webboltunkban. Mellé ajánljuk az Új Ember kiadványok sorozat legújabb kötetét, melyben Varsó szent életű érseke, Stefan Wyszyński lengyel bíboros egyik legismertebb írását adjuk közre magyar nyelven, melyben az Úr imádságáról elmélkedik. A kiadványok megvásárolhatóak az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhetőek az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria