Illés próféta ünnepe

Kultúra – 2021. július 20., kedd | 10:42

Július 20-án ünnepeljük Illés prófétát. A próféták atyja tüzes szekerével eget és földet kapcsol össze – Krisztus előképeként Istenhez közelíti az embert. A Gondviselésében bízva mindig oda megy, ahova Isten küldi.

A végső idők főpapjaként is emlegetik. Mivel a kereszténység, a zsidóság és az iszlám is szentként tiszteli: alakja közös nevező lehet a világ sokféle embere között.

Illés nevének jelentése: „az Úr az én Istenem”.

Baál, a hamis istenség ellen fellépve az egy igaz Isten felé irányít. Nagy hatalmat adott neki az Úr, egyetlen szavával el tudja apasztani az égi csatornákat Izrael Baál istent szolgáló királya, Acháb földjén. Illés isteni parancsra egy barlangnál rejtőzik el, ahová a hollók visznek neki táplálékot. Megküzd Baál négyszázötven prófétájával a Kármel hegyén, hogy kiderüljön, ki az egy igaz Isten. Így könyörög az Úrhoz az áldozathoz szükséges tűzért: „Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép felismerje: Te az Úr vagy az Isten, Te téríted meg a szívét”(1Kir 18). A tüzet megadja az Úr, s a hamis próféták mind odavesznek a Kármel hegyén – Illésnek mégis mennie kell. A pusztában Mózeshez és Jézushoz hasonlóan negyven napig vándorol, majd a Hóreb hegyén találkozik Istennel. Erről így olvashatunk az ünnep előestéjének második sztihirájában:

„Nem a földrengésben, hanem a lágy szellő susogása között hallád az Úr szózatát, boldog Illés (…),

a forgószél által röpített tüzes szekéren pedig (…) az égboltot áthaladtad, ó, isteni ihletettségű próféta.” Hisz Illés nem ismeri meg a halált. Tüzes szekér és lovak emelik az égbe.

A próféták atyja ünnepének vigíliáján énekelt sztihirák, valamint a szertartások további imái – a dicsőítések és könyörgések mellett – Illés próféta életét és cselekedeteit foglalják össze röviden.

„Angyalok lakótársa, Illés próféta, aki isteni fénytől ragyogsz, és megvilágosítod mindazokat, akik szent emlékedet tisztelik, és téged dicsérnek, dicsőítő énekeket ajánlva neked, mondjuk: Üdvözlégy, teszbi nagy férfiú! Üdvözlégy, próféták dicső tanítója! Üdvözlégy, hívőket megvilágító ragyogó Nap! Üdvözlégy, a világnak fényt hozó csillag! Üdvözlégy, égi felhők kulcsa! Üdvözlégy, elesett földiek felemelője! Üdvözlégy, Baál gonosz prófétáinak megölője! Üdvözlégy, isteni igazságok buzgó hirdetője! Üdvözlégy, mert te vagy az üdvösség tanítója! Üdvözlégy, aki örömet adsz a híveknek! Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!” (Akathisztosz Szent Illés prófétához, I. ikosz)

Számos népszokás, monda és szólás kapcsolódik a szent próféta alakjához. Július 20., Illés próféta ünnepe dologtiltó napnak számított Szenna falujában – egy gazda mégis gabonát hordatott e napon: a legenda szerint ezért csapott villám a pajtájába, mely porig égett. Több helyen mondják villámláskor: „Illés csatáz a sátánnal.” Szegedi hiedelem szerint bármilyen nagy a szárazság, Illés napján vagy a körül eső várható: „Jaj, neköd, kánikulla, ha Illés próféta a nyakadat mögmossa”.

Forrás: Lakatos László: Ünnepi könyv; P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra; ismeretlen festő ikonja (Bulgária, 1700 körül)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria