Katona Vilmos: „Az Úr bevonul szentélyébe”

Kultúra – 2020. augusztus 29., szombat | 17:05

A Szent István Társulat gondozásában idén megjelent kötetről, Katona Vilmos „Az Úr bevonul szentélyébe” című kötetéről Pákozdi István teológiai tanár, plébános írt recenziót.

Az igényes kiadású, fényképekkel illusztrált, keménytáblás kiadású könyv alcíme pontosít: Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében. A szerző diplomadolgozatának irodalmi, könyv formátumú kiadásának célja a mai templomépítések művészeti és egyben egyházi (vallási) oldalának feltárása, konkrétan a templomépítő tervező és kivitelező mérnökök informálása, segítsége.

Az a benyomásunk, hogy már a rendszerváltás előtt is, de utána még inkább gombamód épülnek istenházák, modernek, hipermodernek, formabontók, sokszor hajmeresztőek vagy a gyakorlati használatban komoly hiányosságokat mutatók. Nagy szükség van hiteles és megalapozott tájékoztatásra. A kápolna, a templom – különösképpen a keresztény, azon belül is a katolikus – nem találékonyság, kísérletezés, esetleg extrém magamutogatás termékei, hanem illeszkedniük kell(ene) az Egyház kétezer éves hagyományához! Meg kellene felelnie a liturgia szabályainak, elégedetteknek kell(ene) lenniük a benne összegyűlő hívőknek, akiké a templom, akik használják, akiknek áhítatát semmiképpen sem rombolni, inkább építeni, felfelé emelni, gazdagítania kell.

A II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója rendelkezik az egyházmegyei liturgikus bizottságok felállításáról, amelyeket a püspök vezet, de lehet ezen túl egyházművészeti bizottságot is létrehozni (SC 45–46. pontok). Amennyiben ezek komolyan és felelősségteljesen működnek, egy új templom építése majd megfelel – megint csak a zsinat szavaival – a „nemes szépségnek”, megfelel a hit követelményének, és az új templomok „alkalmasak lesznek a liturgikus cselekményekre”, sőt „lehetővé teszik a hívek tevékeny részvételét” (SC 124. pont).

A kötet pontosan ezt a célt szolgálja: építészet és vallási, hitbeli meggyőződés (gyakorlat) egyesül benne, ebbe az irányba vezet. Nemcsak a zsinat útmutatása, de az azóta eltelt fél évszázadot követően főként XVI. Benedek pápa liturgiaszeretete tükröződik benne (a szerző előszavában is utal rá), „szolgálja a tudomány és a művészet közti párbeszédet” (Földváry Miklós opponens szavai), és higgadt, kompromisszumkész.

A könyv négy nagy fejezetből tevődik össze: 1. a kortárs templomépítészet és szabadság témáján belül azt vitatja, meddig mehet el az alkotói szabadság, valamint az oltár irányát (a nép felé, avagy Isten felé?). Szól a „téri minimumról”, aminek meg kell valósulnia a szakrális térben; 2. a jelenkori templomépítészet motívumai. Ezen belül szól a monasztikus hagyomány lényeget meghatározó szerepéről, a keresztény imairányról, a kozmikus, eszkatológikus és Messiás-váró komponensekről; 3. az istentisztelet építészeti kiterjedése: a communio-modell, mozgalmas architektúra – vagy statikus tér? építőmesterség és keresztény kultusz; 4. tudományos reflexiók, alkotói önértékelések. Hoz magyar példát is, például a pannonhalmi bazilika átalakítása.

Összefoglalva, a kötet egy hiteles képzés/továbbképzés lehet a témában érintetteknek; köztük azonban nemcsak a mérnökök, a tervezők, de az egyházi személyek is ott lehetnek (ott kell, hogy legyenek)! A tárgyalás senkit sem sért, senkit sem ítél el; tárgyilagos, mérlegel, és irányt mutat. Meg kell jegyeznünk: inkább konzervatív beállítottságú, mint túl progresszív, s ez a mai világban érték (ez látszik abból, kiket idéz: XVI. Benedek pápa – N. Bux, Földváry M., Alácsi E. stb.). Terelje a ma templomot építőket és átalakítókat a teológiai és művészi igények magas fokára, ami már önmagában istendicséret!

Katona Vilmos: „Az Úr bevonul szentélyébe”
Szent István Társulat, Budapest, 2020

Forrás és fotó: Soproni Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria