Klasszikus Arany Biblia – Érsekségi ékességek (49.)

Kultúra – 2022. június 5., vasárnap | 13:05

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, ezek méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozatban ismerteti őket honlapján. Ezúttal egy könyvritkaságot, a Klasszikus Arany Bibliát ismerhetjük meg.

A Veszprémi Érseki Könyvtár gyűjteményének különös becsben tartott darabjai a Klasszikus Arany Biblia két kötete. E könyvészeti remekmű 1897-ben készült a Klasszikus Arany Biblia Vállalat kiadásában. Hazánkban ez az első színes képekkel illusztrált bibliakiadás.

Vaszary Kolos hercegprímás előszavában ráirányítja a figyelmet arra, hogy a festészet az a művészeti ág, amely a Katolikus Egyház evangelizációs tevékenységét leginkább segíti. A Klasszikus Arany Biblia a legkiválóbb festőművészek nagy alkotásainak százhuszonhat színes másolatát tartalmazza, amelyek a bibliai eseményeket jelenítik meg. E mesteri ábrázolások felemelik az olvasókat hitünk szent titkaihoz. A képeket a Szentírás szövegének elbeszélő átirata kíséri.

Az első kötetet Dedek Crescens Lajos történész, esztergomi egyházmegyés áldozópap írta. Munkájának bevezetésében a Bibliára vonatkozó teológiai és tudományos ismeretek gyűjti össze olvasóinak. A szerző három nagy fejezetre bontva ismerteti az ószövetségi szentírást: A világ teremtésétől Palesztina elfoglalásáig; Az igéret földének elfoglalásától Izrael kettéválásáig; Izrael kettéválásától Jézus Krisztusig.

A kötetben található hatvanegy színes műnyomat között csodálhatjuk meg Paolo Veronese Mózes megtalálása című művét, Peter Paul Rubens Dániel az oroszlánok vermében, Raffaello Santi Ezekiel látomása című alkotásait.

A második kötet előszavában Császka György kalocsai érsek rámutat arra, hogy akkor láthatjuk igazán Jézus földi életének teljességét, ha a négy evangélium eseményeit egységben szemléljük. Ezt a feladatot valósította meg Hock János veszprémi egyházmegyés pap, a kötet szerzője. Bevezetőjében Jézus Krisztus alakját mint történelmi személyt állítja az olvasók elé. Majd részletes ismertetést ad az újszövetségi könyvek keletkezéstörténetéről.

A négy evangélium tartalmát a következő fejezetekben foglalja össze: Jézus Krisztus gyermekkora; Jézus Krisztus nyilvános fellépése; Jézus Krisztus halála, föltámadása és mennybemenetele. Az Apostolok Cselekedetei, A szent apostolok levelei, Jelenések Könyve szent János apostoltól címek alatt dolgozza fel a további újtestamentumi szent könyveket.

Hatvanöt festmény másolatának ad helyet a kötet, többek között Bartolomé Esteban Murillo A szeplőtelen Szűz, Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora, Rembrandt van Rijn A kereszt felállítása című műveknek.

A foliánsok sötétvörös bőrborítást kaptak. A kötéstáblák relief- és aranyozott nyomással, színes miniatűrökkel díszítettek. Az első kötéstáblákon a négy sarkot művészi kivitelű vasalások ékesítik, amelyekben mogyoró nagyságú malachit kövek voltak. A kötetek gerincén vak- és aranyozott címnyomás látható. A lapok aranymetszésűek, a könyvtáblákat öntött fémcsat fogja össze.

A kiadó e nagyszerű vállalkozásával a Biblia tartalmát és a szentírástudomány korszerű eredményeit is megismertette a széles olvasókkal, a nyomdatechnika fejlődése pedig már lehetővé tette, hogy a festőművészet remekeinek reprodukciói eljuthassanak a magyar közönséghez is.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria