Konferenciasorozatot indított a magyar egyházzene történetéről az MMA MMKI

Kultúra – 2021. december 2., csütörtök | 10:33

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) a magyar egyházzene történetéről indított három évre tervezett kutatás- és konferenciasorozatot november 8-án. Az egyes alkalmakra zenetörténészek, egyházzenészek és aktív zeneszerzők kapnak meghívást, hogy áttekintsenek egy-egy érdekesnek ígérkező témát.

A konferencia célja, hogy felvázolja a magyar egyházzene-történet korszerű eredményeit, s feltérképezze, hogy van szükség további kutatásokra, új megállapítások megfogalmazására. Négy alapvető kutatási terület kap kiemelt hangsúlyt: a magyar egyházzene-történet historiográfiája (például Dobszay László munkássága); a liturgiai változások eszmetörténete (például az új református énekeskönyvet övező elméleti viták); az 1949 előtt virágzó magyar egyházzenei alkotói életutak rekonstrukciója (például Bräuer Ferenc, Buchner Antal, Gárdonyi Zoltán); valamint a kortárs egyházzenei életutak (például Szokolay Sándor, Csemiczky Miklós, Gyöngyösi Levente).

A kezdeményezés jelentőségét főként az adja, hogy először indul összehangolt kutatás a teljes Kárpát-medencére kiterjesztve az egyházzene e négy területén, hogy ezáltal egy – korábban csak részleteiben ismerhető – teljes értékű és a legkorszerűbb tudományos paradigmának is megfelelő egyházzene-történeti kép táruljon elénk.

A komplex kutatás jellegét tekintve ökumenikus szemléletű: a felekezetek zenei szokásrendjéről való párbeszéd jellemzi, melynek elsődleges célkitűzése, hogy a magyar zene történetében első ízben felekezeteken átívelő egyházzenei kánon jöhessen létre, amelyben többek között Kodály Zoltán, Árokháty Béla és Lisznyai Szabó Gábor művei együtt szerepelnek.

Az akadémiai tekintetben is elhanyagolt komplex terület, az egyházzene-történet korszerű áttekintése számos kutatót indított arra, hogy csatlakozzon a munkához. Így a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, a Magyar Református Egyház Egyházzene Bizottsága, valamint a Pécsi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Debreceni Egyetem és az erdélyi magyar egyetemek több oktatója az MMA MMKI-val közösen lát neki a feladatnak. 

Az első alkalomra november 8-án került sor a Pesti Vigadóban Az egyházzene történetei I. – In memoriam Dobszay László címmel. Az előadókat és a témaköröket Windhager Ákos irodalom- és zenetörténész mutatta be, aki azt is elmondta, a kutatók maguk is érdeklődéssel várják, mely felvetések bizonyulnak majd relevánsnak a konferenciasorozat előadóinak kutatási területei és előadásai nyomán, s mely területen vehet majd új lendületet a további kutatás, például eddig nem tárgyalt problémakörök elemzésével, vagy korszerű, új definíciók megfogalmazásával.

Az előadások az MMA MMKI YouTube-csatornáján utólag is megtekinthetők.

Az első konferencianap letölthető programfüzetét az előadások rövid összefoglalóival ITT találják meg.

Forrás és fotó: MMA MMKI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria