Krisztus a Legfőbb Vajda – Új kötet mutatja be a cigányság vallásosságát

Kultúra – 2020. május 20., szerda | 11:17

Megjelent Balogh Győző János görögkatolikus lelkésznek, a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs referensének új könyve, a Görögkatolikus Cigánymissziós és Koordinációs Iroda gondozásában. Makkai László, az iroda vezetője mutatja be a kötetet.

Az előszót Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke írta, aki a következő gondolatokkal buzdítja az olvasót: „A szerző, akit magával ragadott »földijének«, Sója Miklós atyának rendkívüli példája, a cigánypasztoráció első formájának a felszentelt munkatársnak és a keresztény családnak életét tekinti, amely új magatartásmintát közvetít. »A misszionárius, aki egyszerűen Krisztus példája szerint él, még ha korlátokkal és emberi hibákkal megtűzdelve is, jele Istennek és a természetfölötti valóságnak. A cigányok között hittérítő aktivitást ellátó személy az Egyház archetípusát testesíti meg« – írja a rakacai lelkipásztor.”

Balogh Győző alapos kutatást végzett a cigány nép eredetéről, vándorlásáról, a küzdelmes letelepedésekről és a nehéz mindennapokról. A cigányság életében mindig jelen volt a természetfeletti keresése és az Istenszülő mély tisztelete. A szerző a szentségeken keresztül mutatja be a cigány nép vallásos buzgóságát, de nem mellőzi a kritikai elemeket sem.

A téma iránt érdeklődőknek izgalmas olvasmányt jelent ez a mű. Azonban lehet, hogy annál is többet: egy tankönyvet tart a kezében az olvasó, hiszen a cigányság történetének összefoglalását mindmáig kevés műben mutatták be ilyen mély szakmaisággal.

Győző atya a következőket írja önmagáról: „Ezen munka megszületését az a vágyam inspirálta, hogy papként hasznosan és hatékonyan segítségére lehessek egyházamnak a cigányok között végzett missziós munkában. Cigány származásom okán bensőséges kötődésem van ehhez a témához.”

„Adja Isten, hogy Győző atya és családja mindig hűséges munkatársai legyenek Krisztusnak, a Legfőbb Vajdának!” – zárta a kötet bemutatását jókívánsággal Makkai László.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria