Lukács László SchP írt recenziót a konvertita szent életét és munkásságát bemutató könyvről

Kultúra – 2020. július 25., szombat | 17:00

Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newmant, a 19. század jelentős konvertita teológusát. Ebből az alkalomból jelent meg kiadónk gondozásában Gerhard Ludwig Müller Aki fényt gyújtott a sötétségben című könyve. A kötetről Lukács László SchP írt ismertetőt a Vigilia júliusi számába, melyből részletet közlünk.

Az igazság felé vezető útján fokozatosan ismerte fel Newman, hogy Jézus Krisztustól és az apostoloktól kezdve a történelem folyamán hogyan fejlődött a keresztény tanítás. Fiatalkorában az ókori egyházatyák tanulmányozása vezette el ahhoz a felismeréshez, hogy a Bibliára épülő apostoli hagyományt a római Egyház őrizte meg hitelesen. Ez a hagyomány nem merev tételek összessége, hanem eleven folyamat. A konverzióját megelőző években egzisztenciális kérdés lett számára, hogy az apostoli kor csíraszerű hite hogyan bontakozott ki a századok folyamán; viszályok és viszontagságok, hitek és tévhitek közepette az Egyház hogyan tudta hitelesen megőrizni és egyre jobban megérteni a kinyilatkoztatást. Oxfordi egyetemi prédikációi szónoki pátosszal ecsetelik a dogmafejlődés folyamatát – anglikán lelkészként elmondott utolsó beszéde már teljes egészében erről szólt. A keresztény tanítás fejlődését aztán egyik leghíresebb könyvében foglalta össze, írását azonban váratlanul megszakította, s levonva annak végső következtetését 1845-ben kérte felvételét a Katolikus Egyházba. Belső fejlődését találóan jellemzik úgy, hogy valójában nem „áttért”, hanem „fokozatosan felfedezte eredendő katolicitását”.

A hányattatások azonban nem értek véget Newman életében azzal, hogy katolikus pappá szentelték, és az oratoriánus kongregáció tagjává lett. Katolizálása miatt sokan, köztük egykori barátai is, árulónak tartották, a hivatalos római fórumokon viszont gyanakodva figyelték „liberális” nézeteit. A Katolikus Egyházban három fontos megbízást is kapott, végül mindhárom kudarccal végződött. A legfontosabb közülük az ír püspökök felkérése volt: alapítson katolikus egyetemet Dublinban. A tanítást és nevelést Newman igen fontos feladatának érezte, sokat foglalkoztatta az egyetem eszméje. Newman kiemeli a teológia alapvető fontosságát az egyetemi életben, de ugyanilyen erővel száll síkra azért, hogy a katolikus egyetem ne csupán „papképző szeminárium” legyen, hanem valóban a tudományok összességét fogja össze. Így tud a teológia a történeti és természettudományi diszciplínákkal karöltve gyümölcsöző párbeszédet folytatni az igazság keresésében. Jellemző, hogy II. János Pál pápa a katolikus egyetemekről 1990-ben kiadott apostoli rendelkezésében Newmant idézi: „A katolikus egyetem kiváltsága és felelőssége, hogy fenntartás nélkül az igazság ügyének szentelje magát.”

Gerhard Ludwig Müller Aki fényt gyújtott a sötétségben – John Henry Newman élete és gondolkodása című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-től 17 óráig; szerdán 10-től 18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás: Vigilia Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria