Megismerhetjük a dombóvári plébánia kincseit

Kultúra – 2021. augusztus 3., kedd | 9:01

A Pécsi Egyházmegye honlapján hetente jelentkező „lelki séták” alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk egy-egy plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk. Ez alkalommal a dombóvári római katolikus plébániát ismerhetjük meg.

A plébános Hegedüs János bírósági helynök, egyházmegyei bíró, püspöki biztos. A plébánia területéhez tartozó Döbrököz, Kurd, Gyulaj és Csibrák településeken kisegítő lelkészként szolgál Sebestyén-Molnár Árpád atya. Kovács Ferenc vásárosdombói plébániai kormányzó látja el a kórházlelkészi szolgálatot. Csullag Gábor állandó diakónus kántorként és hittanárként segíti a plébánia hitéleti működését.

Hegedüs János plébános így mutatta be a plébánia templomait, kápolnáit, közösségeit:

A belvárosban található Jézus Szíve-templom 1757-ben épült barokk stílusban, Esterházy Miklós adományának köszönhetően. Az épületet 1949-50 között a szentély elbontásával északi irányba bővítették az eredeti templomhajó megkettőzésével és egy neobarokk, keresztirányú főhajó építésével. A szószéket Kismartonból hozták, az orgonát Stach Mihály építette. A templom búcsúi ünnepére utalva a főoltáron egy Jézus Szentséges Szívének tiszteletére készült szobrot láthatunk.

A kertvárosi templomot 1989. június 24-én szentelte fel Paskai László esztergomi érsek Szent István király tiszteletére. A mellette lévő épületben alakították ki a plébániai hivatalt és közösségi házat. A hívek adakozásából készült Szent István szobor 2 éve díszíti a templomot. Az új harang – melynek felszentelése augusztus 19-én lesz – szintén a hívek adományából, valamint a helyi önkormányzat támogatásával készül. A haranglábat Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész tervezi.

Újdombóváron a Nagyboldogasszony tiszteletére közadakozásból épített templomot 1934. augusztus 15-én szentelte fel Virág Ferenc pécsi püspök. Tervezője Fábián Gáspár budapesti műépítész volt, aki a román kori építészeti formákat alkalmazta. A templom különlegessége az aszimmetrikus, egytornyos megoldás. A falfreskók Bernát János dombóvári festőművész munkái, melyek 1939-re készültek el.

A dombóvári kórház épülete mellett álló Maria Mater Dei-kápolnát 2002-ben szentelték fel. Az önkéntesek meghatározott napon és időben látogatják a betegeket, a kórtermekben bemutatkozva felajánlják szolgálatukat: közös imádságot, beszélgetést, áldoztatást. Ha valaki gyónni szeretne vagy a betegek szentségét kéri, azt jelzik a szolgálatot teljesítő atyáknak.

A gunarasi kápolna – amelynek védőszentje 2010-ben Nagy Szent Gergely pápa lett – a lelki feltöltődésre nyújt lehetőséget a testi felépülést szolgáló gyógyvízéről híres településen.

A Szent Anna-kápolna a Szőlőhegy „bejáratánál”, a domb tövében helyezkedik el. A legenda szerint egy pásztor itt látta meg a gyermek Máriát fürdető Szent Annát, így a helyiek építettek egy kápolnát. Régóta búcsújáró hely; idén július 25-én tartották a búcsút, amelynek keretében a szentmise előtt a kápolna felé vezető úton megáldották kerül a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával felállított kereszt.

A plébániai közösségek szolgálatában a segítségnyújtásnak, a lelki támasznak és az imádságnak jut nagy szerep, miközben szeretetteljes kapcsolatok megújulására is törekednek.

A Katolikus Karitász dombóvári csoportját önkéntesek működtetik. Helyi lakosokat segítő szolgálatuk többet jelent a szociális munkánál: igyekeznek lelki támaszt nyújtani, reményt adni. Főbb működési területeik a család- és gyermekvédelem, az idősek és betegek segítése, a hajléktalanok támogatása.

A Rózsafüzér Társulaton belül 10 csoport is működik plébániai közösségben. A társulat tagjai napi szinten végzik imádságaikat a megjelölt imaszándékokért.

A Jézus Szíve Család célja a Legszentebb Szív tiszteletének terjesztése. Jelenleg 11 család működik egy-egy apostol vezetésével, családonként 14 taggal. Évente 3 alkalommal minden tag kilencedet végez pontos beosztás szerint az erre a célra rendszeresített imafüzetből.

A Szentlélek Közösség katolikus karizmatikus közösség, amely egy Szentlélek Szemináriumot követően, 2013 júniusában alakult. Tagjai mindennapjaikban és összejöveteleiken is igyekeznek a Szentlélek vezetését követni, a tőle kapott karizmákban fejlődni, azokkal szolgálni.

A Szent II. János Pál pápa Antióchia közösség a 16–24 éves korosztályt szervezi plébániai közösségekbe. A cél, hogy a felnőtté válásban segítsék a tagokat. A fiatalok egymást hívják a találkozókra, ezzel missziós feladatot látnak el.

A Házas Hétvége közösség a szentségi házasságban élő házaspárok, valamint az Egyház szolgálatára felszentelt papok és szerzetesek számára nyújt megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik új, nyitott, dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is megélő szeretetteli kötelékekké váljanak. A résztvevőknek segít felfrissíteni, mélyebbé tenni és megerősíteni a kapcsolatot Istennel, egymással és önmagukkal.

A plébánia hívei közül kikerülő önkéntesek vasárnaponként és hetente egy hétköznapon, illetve előre megbeszélt időpontokban mindhárom dombóvári szociális otthonban (Aranysziget, Platán, Támasz Otthon) rövid imaórát tartanak áldoztatással. Mindegyik otthonban havonta egy-egy szentmisét is tartanak.

A hívő közösség tagjai mindemellett imádkoznak a kérések meghallgatásáért, a betegekért, a szenvedőkért és egymásért. Szívesen vállalják az imaszolgálatot bármilyen szándékra, kérésre a plébániai közösségben.

A plébánia területén működő Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 2016 szeptemberében került a Katolikus Egyház és a Pécsi Egyházmegye fenntartásába. A pedagógusok a kereszténység alapértékeinek óvodai nevelésükbe való beépítésével alapozzák meg a gyermekek erkölcsi értékrendjét. Az intézmény nevelői közössége törekszik a szeretetteljes, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias óvodai légkör kialakítására, mely a gyermekek harmonikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Nevelőmunkájuk fontos eleme a hagyományőrzés, mely magában foglalja a német nemzetiségi kulturális nevelést is.

A cikk teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás: Dombóvári Római Katolikus Plébánia/Pécsi Egyházmegye

Fotó: Dombovar.hu; Wikimédia Commons; Dombóvári Római Katolikus Plébánia; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria