Megjelent a kora újkori pálos missziókat bemutató monográfia

Kultúra – 2015. május 29., péntek | 10:10

Május 28-án mutatták be az MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport újabb kiadványát az ELTE Szekfű Gyula történeti könyvárában – tájékoztatta szerkesztőségünket Kisvarga Gábor, a kutatócsoport tagja.

A kora újkori pálos missziók Galla Ferenc által megírt monográfiája a közelmúltban látott napvilágot a Collectanea Vaticana Hungariae I/11. köteteként. A tudományos igényű sajtó alá rendezés munkálatait Fazekas István, a kutatócsoport szenior kutatója, az ELTE BTK docense végezte el. Ennek során a szakapparátus részben önálló kutatás útján került rekonstruálásra.

A Galla-művet Végsheő Tamás, a nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Főiskola rektora és Mihalik Béla, a budapest Jezsuita Levéltár igazgatója értékelték a bemutatón. Végsheő Tamás azonban betegség miatt nem tudott megjelenni, így kollégája, Terdik Szilveszter olvasta fel szakmai értekezését a kötetről. Végsheő méltatta a sajtó alá rendezést, valamint a CVH sorozatot, hogy egy ilyen jelentős – ám a történelem viharaiban elfeledett – munkának helyet tudott adni. Kiemelte, hogy különösen fontosnak tartja a kutatói generációk közötti kapcsolatok ápolását és fenntartását. Szerinte ez különösen fontos manapság, amikor lehetőségünk van arra, hogy azoknak is teret adjunk, akiket az államszocializmus elnyomott és nem engedett kibontakozni. Miután részletesen kitért a mű tartalmára, valamint Galla Ferenc munkamódszerére, felvetette a pálos misszionáriusok adattára összeállításának lehetőségét, aminek az origójaként a most nyomtatásban megjelent monográfiát nevezte meg.

A kötet másik prezentátora, Mihalik Béla is részletesen kitért Galla szakmaiságára és a kiadás helyénvalóságára. Áttekintette a felső-magyarországi régiókban a megújulás történéseiben részt vállalt pálosok szerepét. Kiemelte, hogy mivel Galla Ferenc rendkívül nagy forrásismerettel dolgozott, így a most megjelent kötetét nagy haszonnal forgathatják kutatók és az érdeklődő olvasók.

Tusor Péter arról beszélt, hogy a CVH sorozat mindig is feladatának tekintette az arra érdemes és értékes kéziratok publikálását, ezt a sort Artner Edgár nyitotta meg. A két Galla-kötet, korábban a ferences, most pedig a pálos missziók történetének tudományos potenciálja indokolta nyomtatásban történő megjelentetésüket, innentől kezdve azonban kizárólag az új kutatások kapnak majd helyet a sorozatban. A munkákat a kutatócsoport honlapján (http://institutumfraknoi.hu) digitális formában is el lehet érni.

Végül Fazekas István arról beszélt, hogy a kéziratokkal már a ’90-es években találkozott az országos levéltárban. Nagyon örült, hogy végre mind a két Galla-monográfiát sikerült kiadni, annak ellenére, hogy a szűkebb szakmai közönség már kéziratként is megismerhette annak eredményeit. Kiemelte, hogy Galla Ferenc olyan munkamódszerrel dolgozott, amelynek során hatalmas levéltári anyagot mozgatott meg, és rendkívül megbízható szerző. Személye összeköti a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Mind teológiából, mind történelemből doktorált (utóbbiból Hóman Bálintnál), a hittudományi karnak professzora, dékánja volt.

Fotó: Czövek Tímea

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria