Megjelent Tomka Ferenc könyve a pápáról – Provokatívan napjaink Egyházáról

Kultúra – 2019. január 4., péntek | 10:59

Tomka Ferenc ajánlja olvasóink figyelmébe „Ferenc pápa – próféta vagy eretnek? Új korszak az Egyház életében” címmel decemberben megjelent kötetét.

Akik hallottak a Ferenc pápa körül felmerülő kérdésekről, az őt érő vádakról, azok remélhetően lényegi válaszokat fognak kapni kérdéseikre e kötetből.

De izgalmas lesz a könyv mindazok számára, akiket érdekel, milyen az Egyház élete ma, és milyen volt az utóbbi évtizedekben, a II. vatikáni zsinat után; vagy akiket érdekel (Ferenc pápa mellett) Szent XXIII. János pápa, Szent VI. Pál pápa vagy XV. Benedek pápa élete, illetve a saját korukban ellenük is felmerülő kemény vádak. E vádak azóta más megvilágításba kerültek, és nyilvánvalóvá vált, hogy a szent pápák elleni (mára alig ismert) támadások milyen szellemi és emberi gyökerekre vezethetők vissza, s milyen szerepük volt ezekben a mereven tradicionalista egyházi vezetőknek és irányoknak, valamint a Lefebvre érsek által létrehozott, az Egyháztól elszakadt közösségnek – amelyek a mai napig folytatják harcukat a II. vatikáni zsinatot képviselő pápák ellen.

A következőkben betekintést kapunk egy súlyos kérdésbe is, amely az Egyház tagjai vagy főpapjai között is megjelenő egyháziatlan, pápaellenes magatartás. Számos vád elhangzik napjainkban – a világi sajtóban, de még durvábban egyes Egyházat és pápát mindenáron kritizálni törekvő blogokon és honlapokon – a Vatikán központja, a Kúria ellen, avagy a papság körében felderített szexuális vétkekkel és egyéb témákkal kapcsolatban, amelyeket néhányan csavarosan és következetesen Ferenc pápa ellen fordítanak. Ilyen vádakkal egy katolikus korábban inkább csak a kommunista, majd az ateista és keményen liberális újságokban vagy könyvekben találkozott, és többnyire feltételezte, hogy ezek a kritikusok kitalálásai vagy torzításai. Könyvünkben szembenézünk a kérdéssel, hogy az Egyháznak nemcsak szent arculata van, hanem van egy emberi és bűnös arca is, és ez olykor megdöbbentően megnyilvánul még a legmagasabb egyházi szervekben vagy személyekben is.

Mindezek mellett találkozunk olyan témákkal, mint a migráció tanítása Ferenc pápánál (torzításmentesen), avagy hogy miként érthetjük meg a tridenti rítusú miséket kedvelő katolikusok szempontjait.

A fentebb említett fájdalmas kérdésekkel szemben hangsúlyosan betekintést nyerünk a zsinat utáni pápáknak, kiemelten Ferenc pápának nagyságába és lelki mélységébe, valamint abba, hogy a kritizálók aránya világszerte eltörpül, és hogy sokkal többen vannak olyan püspökök, papok, teológusok és világiak, akik a legnagyobb tisztelettel, szeretettel tekintenek a pápára, akiben a jelen Egyházba új életet hozó prófétát és szentet látnak – ilyen szelleműek Böjte Csaba atya gondolatai, valamint néhány ismert magyar teológus írása, melyeket a könyv III. részében olvashatunk.

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria