Megjelent a Vigilia júniusi száma

Kultúra – 2017. június 5., hétfő | 13:03

A Vigilia ez évi hatodik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„A reformáció emlékéve számos ünnepségre, nyilvános szimbolikus gesztusra adott alkalmat. Talán a legemlékezetesebb Ferenc pápa részvétele Lundban a jubileumi év megnyitó ünnepségén. A Lutheránus Világszövetség elnökével közösen kiadott nyilatkozatuk elismétli a már máskor, máshol a legmagasabb szinteken elhangzott kijelentést: »Ami összeköt bennünket, nagyobb annál, mint ami elválaszt.« Sokfelé tartottak-tartanak ökumenikus tudományos konferenciákat is. Természetes, hogy ezek közül kiemelkednek azok, amelyek a Bibliát állítják középpontba: hogyan tekintenek reá a reformáció örökösei, és milyen helyet foglal el a Szentírás a katolikus egyházban” – írja Lukács László főszerkesztő A szóvá lett Ige című vezércikkében.

A vezércikk egyúttal bevezető az Isten Igéje a teológiában című tematikus összeállításához, amely a PPKE Hittudományi Karának Reformáció és ökumenikus párbeszéd címmel rendezett teológia tanári konferenciáján elhangzott három előadást közöl: Várnai Jakab: Isten Igéje a katolikus teológiában; Varga Gyöngyi: Az ige mint prófétai szó és élő evangélium. Evangélikus reflexió Várnai Jakab előadására; Pecsuk Ottó: Református reflexió az „Isten Igéje a katolikus teológiában” című előadásra.

A lap szépirodalmi részében Vasadi Péter, Czigány György, Bertók László, Marno János, Halmai Tamás, Molnár Krisztina Rita, Fecske Csaba, Pollágh Péter, Petrőczi Éva és Oláh András versei mellett Vörös István regényrészletét, Zoltán Gábor Véresmajor című esszéjét és Fodor József Péter Márai Sándor: Erősítő. A keresztény hagyományhoz való viszony tükrében című tanulmányát olvashatjuk.

A Vigilia beszélgetése rovatba Ikker Eszter készített interjút olyan magyarországi szervezetek, mozgalmak képviselőivel, akik munkájuk, hivatásuk gyakorlása során megélik az ökumenét. Szecsődi Péter ceglédi plébános, a Fokoláre Mozgalom Papi Ágának tagja; Bakonyi László, a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének elnöke; Márton Andrea, a Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat budapesti központjának vezetője; (az azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt) Rohály Gábor, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnöke; valamint Darvas Márton és Nagy Anna, az Ökumenikus Ifjúsági Iroda munkatársai mutatják be szervezetük, intézményük ökumenikus kezdeményezéseit, programjait.

A Kritika rovatban Palojtay Kinga Szabó T. Anna: Törésteszt című könyvét mutatja be. A Szemle rovatban többek között Visky András: Ki innen. Hét színházi kísérlet, Zoltán Gábor: Orgia, Székely János: A nyugati hadtest, Linn Ullmann: A nyugtalanok és Pákozdi István: Lékai László bíboros anekdotái című könyvéről olvashatunk ismertetéseket.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria