Megjelent a Vigilia júniusi száma

Kultúra – 2019. június 9., vasárnap | 16:08

A Vigilia ez évi hatodik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„Ferenc pápa a béke követeként fáradhatatlanul járja a világot, tudatosan kilépve a katolikus egyház intézményes keretei közül. Előszeretettel keres föl olyan országokat, amelyekben alig vannak katolikusok (sőt egyáltalán: keresztények), amelyekben politikai-vallási konfliktusok akadályozzák a megbékélést törzsek és népcsoportok, nemzetek és vallások között. (…) Ellentmondások és megosztó vélemények kereszttüzében érkezik a pápa Csíksomlyóra is. Lehet-e remélni a pünkösdi Lélekáradástól, hogy a kiengesztelődés vágya megérinti azokat, akik a Hármashalom oltár körül összegyűlve részt vesznek a pápa szentmiséjén? És legalább néhány órára feltámad a Treuga Dei, »Isten békéje, amely minden értelmet meghalad«, csillapítva sokak emlékeiben a fájdalmat, gyógyítva történelmi sebeket, felszámolva a vallási-nemzeti-nyelvi különbségek ál-árkait” – írja Isten békéje című vezércikkében Lukács László főszerkesztő.

A történeti Jézus című tematikus összeállításban Kocsis Imre: Jézus tevékenységének kulturális és vallási háttere, Martos Levente Balázs: Jézus nyelve és nyelvezete az evangéliumi hagyományban és Varga Gyöngyi: A Názáreti Jézus emberi kapcsolatai című tanulmányát olvashatjuk. A témához kapcsolódik A Vigilia beszélgetése rovatban Szabó Miklós Xavér interjúja Frédéric Manssszal, illetve a Mai meditációkban Szatmári Györgyi: Az Ige teste – a test szava című írása.

A lap szépirodalmi részében Géczi János, Makai Péter, Wirth Imre, Falcsik Mari, Juhász Anikó és Czifrik Balázs versei, valamint Darvasi László: Henrik intéző úr neve (Kleist-átiratok) és Háy János: Vietnám című prózája szerepel.

Az Egyház a világban rovatban Nyúl M. Fidelis iskolanővér: Vágyam a misszióra, a Szép/Művészetben pedig Prohászka László: Jálics Ernő egyházművészeti alkotásai címmel közöl írást.

A Kritika rovatban Hidas Zoltán elemzi Klaus von Stosch: Az iszlám mint kihívás. Keresztény megközelítések című könyvét, a Szemle rovatban pedig Erdő Péter: Az ókori egyházfegyelem emlékei, Philip Jancey: Hol van Isten, amikor fáj?, Cseke Ákos: Nem halhatsz meg, Németh Péter Mikola: Személyesség a személytelenségben. Párbeszélgetéseim könyve, Farkas Judit: Beszélgetés Csernák Árpáddal és Ruzsa György: Szűz Mária-ábrázolások orosz ikonokon című könyvéről találunk recenziókat.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria