Megosztott a hazád? Corsini Szent Andráshoz imádkozhatsz a békéért

Kultúra – 2019. január 30., szerda | 19:59

A kármelita Corsini Szent Andráshoz (1302–1373) imádkoztak régen a zavargások, felkelések idején békéért.

Mivel napjainkban különösen sok ország szenved a megosztottságtól, nagy szükségünk van egy ilyen ügyekben közbenjáró szent segítségére. Az ellentétes véleményt valló csoportok gyakran sebeket ejtő hévvel támadnak egymásra – különösen hevesen természetesen az interneten, a névtelenségbe és a személytelenségbe burkolózva.

Jézus ezzel szemben azt mondta tanítványainak: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9). Gyakran keletkeznek árkok az emberek között, de minket Isten arra hív, hogy hozzunk békét a világba, gyógyítsuk be a töréseket.

A kármelita Corsini Szent András, aki a 14. században élt Itáliában, és Fiesole püspöke volt, nevezetes volt béketeremtő képességéről. A püspöki széket nem nagyon akarta elfogadni, elrejtőzött, de – a legenda szerint – egy gyermek rátalált. Főpásztorként még szigorúbb lett önmagával szemben, de annál bőkezűbb a szegényekkel. Gyakran kérték a segítségét, amikor békét kellett teremteni, például Bolognában, ahova pápai legátusként érkezett, hogy a nemesség és a nép közötti súlyos ellentéteket elsimítsa.

Ez áll annak a ténynek a hátterében, hogy évszázadokon át kérték segítségét zavargások idején, hogy védelmet eszközöljön ki, hogy békét teremtsen – így mi is nyugodt lélekkel fordulhatunk hozzá, járjon közben a békéért országunkban.

A kármeliták gyakran fordulnak a renden belül január 9-én, a világegyházban február 4-én ünnepelt béketeremtő rendtársukhoz:

Atyánk, te azt mondtad, akik a békéért tevékenykednek, azokat a gyermekeidnek hívják majd. A béketeremtő Corsini Szent András imái által segíts nekünk, hogy szüntelenül azért az igazságosságért munkálkodjunk, amely elhozza az igazságot és a tartós békét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar katolikus lexikon; Aleteia.org; Karmelita.hu

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria