Nyiredy Maurus OSB újabb két kötete jelent meg

Kultúra – 2020. március 16., hétfő | 14:21

Nyiredy Maurus tihanyi bencés szerzetesnek két új könyve jelent meg a napokban.

A kisebbik egy füzet, mely Az Egyházról címet viseli. Ez a gyűjtemény az idei balatonfüredi kerektemplomban tartott öt konferenciabeszédének írott változata. Elmélkedése az Egyház titkáról kötődik az idei Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz, amennyiben Oltáriszentség nincs Egyház nélkül.

Ennek tudatát igyekszik elmélyíteni olvasóiban ezen témakörök mentén: a Szentírás és Egyház; az Egyház és az emberiség; világi keresztények az Egyházban; életszentség és Egyház; Jézus anyja, Mária és az Egyház; az Egyház négy jelzője. A kis füzet jó nagyböjti meditációs anyag lehet akár hallgatva, akár olvasva.

A szerző Te vagy Krisztus, az Isten Fia könyve illeszkedik a korábbiakhoz: ebben Szent Máté evangéliuma nyomán vezet közel Jézus Krisztus felfedezéséhez. Ebben a liturgikus évben éppen a Máté-evangéliumot olvassuk, ezért is aktuális ez a segédkönyv. Nem kortörténet, nem szövegkritika, nem is tudományos exegézis, hanem személyes szentírásmagyarázat, mondhatnánk: tanúságtétel.

Az egyes, a szöveg folytonosságából adódó evangéliumi témák (pl. Jézus családfája, születése, bizalom az imádságban, a sziklára épített ház, egy béna meggyógyítása, példabeszédek, Jézus Pilátus előtt, halála, az üres sír stb.), rövid kifejtései valóban vezetik az (egyszerű) hívő embert Jézushoz, igazságához, mindig aktuális evangéliumi öröméhez. A kötet végén található fogalomtisztázó „szótár” segít a kezdőknek az eligazodásban, a felhasznált irodalom jegyzéke pedig azt mutatja, milyen modern műveket használt fel a szerző könyve megírásához.

A könyvek a Tihanyi Apátság látogatóközpontjában kaphatók.

Forrás és fotó: Tihanyi Bencés Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria