Régi adósságot törlesztve – Megjelent VI. Pál helyes Mária-tiszteletről írt apostoli buzdítása

Kultúra – 2018. október 9., kedd | 15:00

A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” című sorozatában, először jelenik meg magyar nyelven VI. Pál pápa „Marialis cultus” kezdetű apostoli buzdítása, melyet Kovács Zoltán mariológus látott el magyarázattal.

A kötethez Erdő Péter bíboros, prímás írt ajánlást, melyet az alábbiakban közreadunk.

„Asszony nélkül az Egyház nem halad előre, mert ő maga asszony. Az Egyháznak ez a vonása Máriától ered, mert Jézus akarta így” – tanította Ferenc pápa Máriának, az Egyház Anyjának első liturgikus emléknapján, idén pünkösdhétfőn.

Az Egyház nem mozdulatlan, nem csupán a múltba tekintő és jelenben élő, hanem – leginkább igehirdető és megszentelő tevékenysége által – mindig az „élő vizek forrását” fakasztja az Istenre szomjazóknak. Tagjai mozgásban vannak, úton vannak: hittel az üdvösség útját járják. Szent II. János Pál pápától tudjuk: „az Egyház útja az ember útja”. Az Egyház – miként az emberiség – zarándokol a történelem útján, és ha megtapasztalja is a bukdácsolás, az eltévelyedés, a megsebződés keserűségét, mégsem céltalanul bolyongó tömegként van jelen a világban. A Szentlélek folyamatosan vezeti az Egyházat, segítve tanítóhivatalát, hogy az immár kétezer éve őrzött hitletéteményt kifejtse, hitelesen és mindig naprakészen magyarázza, mélyítse, és az utókornak is sértetlenül továbbadja.

A Lélekben való növekedés, Isten ismeretében és hitünk titkaiban való mélyülés egyik korszakalkotó lépése volt az Istenszülő tiszteletét illetően Szent VI. Pál pápa 1974 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén napvilágot látott, Marialis cultus kezdetű apostoli buzdítása. A II. vatikáni zsinat után lényeges volt, hogy mielőbb eloszoljanak a kételyek, vajon van-e, és milyen szerepe van a máriás népi jámborságnak a megújított római liturgia által új lendületet kapott Egyház életében. Nekünk, magyar katolikusoknak szintén meghatározó esemény, hogy ez a pápai megnyilatkozás már magyarul is olvasható. Ezúton fejezem ki köszönetemet Kovács Zoltán mariológusnak a kommentár színvonalas elkészítéséért és Görföl Tibornak a dokumentum latin editio typicából való igényes fordításáért. Egyúttal megköszönöm a Magyar Kurír készségét e dokumentum magyar fordításának az elkészítésére és megjelentetésére, mellyel sok évtizedes adósságot sikerült törleszteni.

Adja Isten, hogy a Marialis cultus apostoli buzdítás magyar kiadásának olvasói minél inkább megtapasztalhassák az Egyház Anyjának, a Magyarok Nagyasszonyának közelségét, és tisztelete tovább mélyüljön, erősödjön a papság és a hívek életében!

Budapest, 2018. szeptember 12-én,
a Boldogságos Szűz Mária
nevének emléknapján

Erdő Péter
bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek

A helyes Mária-tiszteletről – VI. Pál pápa Marialis cultus kezdetű apostoli buzdítása című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria