Reinhard Marx: A tőke

Kultúra – 2009. november 26., csütörtök | 12:24

„Egyház és politika – feszültségekkel teli kérdéskör! Jó egyáltalán, ha egy püspök gazdasági és politikai kérdésekben is megnyilatkozik? Illetékes lehet-e ezen a területen? Vajon van-e megbízatása az ilyesmire?” – Reinhard Marx, münchen-freisingi érsek, a Német Püspöki Konferencia társadalmi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke A tőke – Védőbeszéd az emberért című könyvében mindezen kérdésekre határozott igennel felel.

A Katolikus Egyház társadalmi tanítása ugyanis éles ellentétben áll Karl Marx tanaival, és olyan társadalometikai üzenetet hordoz, mely végső soron magából az evangéliumból fakad – vallja az érsek, aki tudatosan és kifejezetten a Karl Marx és a saját személye között húzódó párhuzamokra épít. Kifejti, hogy névrokonát a szovjet kommunizmus összeomlása után túl hamar temette a nyugati közvélemény; ráadásul a napjainkban tapasztalható gazdasági és pénzpiaci krízis mintha az ő nézeteit igazolná. Mindez azonban csak látszólagos.

A főpásztor könyvében hangsúlyozza, hogy igazságosság, szolidaritás és emberiesség nélkül a kapitalizmusnak sem erkölcse, sem pedig jövője nem lehet. A Katolikus Egyház társadalmi tanítása ezzel szemben szilárd alapot szolgáltathat egy emberséges gazdasági rend felépítéséhez; és bár nem tartalmaz kész megoldásokat, mégis iránytűként szolgálhat a kapitalizmus jövőjéről szóló vitában, amelyet társadalmi szinten minél hamarabb meg kell kezdeni.

„Jézus Szíve marxistáinak” receptje nem a forradalom és a proletárdiktatúra, hanem az egyéni erkölcs felébresztése és az állam szabályozó szerepének a megerősítése. Az érsek javaslata szerint a válságba került világkapitalizmus helyébe olyan globális szociális piacgazdaságot kell felépítenünk, amelyben a keresztény elvek és megoldások az eddigieknél sokkal jobban átitatják a gazdasági döntések világát. Amennyiben ugyanis a jelenlegi válságot nem követi bizonyos fokú szemléletváltozás, ismét fellángolhatnak a marxizmushoz hasonló veszélyes ideológiák, melyek könnyen tévútra vezethetnek, és olyan folyamatokat indíthatnak el, melyek segítségével újrajátszódhat a XX. század. Karl Marx nézeteinek életre hívása pedig beláthatatlan és pusztító következményekkel járna…

A Szent István Társulat kiadásában megjelent könyv 2650 Ft-os áron megvásárolható a kiadó könyvesboltjaiban, valamint az interneten: www.stephanus.hu.

Magyar Kurír