Szent Klétusz pápa, vértanú

Kultúra – 2021. április 26., hétfő | 15:40

Szent Klétusz (Cletus, Anacletus, Anaklét; középkori magyar névváltozata: Kilit) pápára emlékezünk április 26-án.

A Liber Pontificalis, a pápák kéziratos életrajzi gyűjteménye szerint Klétusz görög származású volt, Antiokhosz fia, Athénban születhetett. Valószínűleg kezdettől Péter apostol mellett volt Rómában, tanítványként.

Szent Péter második utódaként, Szent Linuszt követően került Róma püspöki székébe 79-ben (más források szerit 76-ban), és Domitianus császár idején lett vértanú 88-ban (vagy 91-ben). Valószínűleg a Vatikánban, Szent Péter sírja mellett temették el. Utóda Szent Kelemen lett.

Palma il Giovane: Szent Klétusz pápa
(16. század vége; Jezsuita templom, Velence)

Érdekesség, hogy a martirológiumok a 8. századtól külön szentként említették Anaklétot és Klétuszt. A korábbi források (például Szent Iréneusz, Szent Ágoston) azonban egy személynek tartják őket, bizonyára névrövidítésként keletkezett a Cletus.

Ezen a néven szerepel a szentmise Római kánonjában:

„A szentek közösségében megünnepeljük
azt a szentséges napot, amelyen a mi Urunk, Jézus Krisztus
érettünk áldozatul adta magát;
egyúttal pedig tisztelettel megemlékezünk elsősorban
a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünknek és
Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyjáról, valamint
Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről,
Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab,
Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról;
Linusz, Klétusz, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogon, János és
Pál Kozma és Damján vértanúidról
és minden szentedről.”

Szent Klétusz ábrázolása a Sixtus-kápolnában

*

Szent Klétusz pápa alakját sem legendairodalmunk, sem középkori szakrális művészetünk nem tartja számon, de ünnepét régi misekönyveinkben megtaláljuk, és néhány patrocínium, illetve helynév is őrzi tiszteletét: Balatonkiliti (Somogy megye), Dunakiliti (Győr-Moson-Sopron megye). A Kiliti név jelentése: Kilité, vagyis Kilit oltalmába ajánlott falu.

A balatonkiliti Szent Kilit-templom főoltárképe az egyetlen hazánkban, amely Klétusz pápát ábrázolja. A település nevének első okleveles említése – Cleti – 1229-ből származik.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
Római misekönyv
Szentkilit.hu

Képek: Wikipédia; Catholicreadings.org

Magyar Kurír
(bh)

Kapcsolódó fotógaléria

6. századi ábrázolás a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikábólÁbrázolás a Sixtus-kápolnábanPalma il Giovane: Szent Klétusz pápa (16. század vége; Jezsuita templom, Velence)