Tomka Ferenc: A miseliturgia logikája és lelke

Kultúra – 2020. október 26., hétfő | 9:48

Pákozdi István ismerteti Tomka Ferenc új kötetét, mely a Szent István Társulat gondozásában jelent meg.

A szerző mint gyakorló lelkipásztor és pasztorálteológus fogalmazza meg mondanivalóját a szentmisével kapcsolatban.

A könyvet kettős vonulat hatja át: egyfajta mentálhigiénés aggódás a szentmisén részt vevők érzésvilága, magatartása, viselkedése, fáradtsága stb. kapcsán, és ami ennél sokkal fontosabb: kapcsolatuk Jézussal, szeretetük iránta. Talán ez utóbbi a miseliturgia logikája és lelkülete, amit újra meg újra tanulni, fejleszteni kell.

Ez a kétszáz oldal ebben segít papot és hívőt egyaránt. Valóban: annyi sok tudományos értékű könyv, tanulmány, lexikon ismerteti a miseliturgia történetét, kialakulását, menetét, előírásait. Ezekkel ez a könyv nem foglalkozik, ám annál inkább a hívő ember érzületével, aktív részvételével, amit annyira sürget a II. vatikáni zsinat és az ennek nyomán megvalósult liturgikus reform. A fejezetek telis-tele vannak személyes példákkal, a kötet a szerző lelkipásztori tapasztalatainak egyfajta gyűjteménye. Olykor igen kedves, személyes hangú megszólítások segítik az elmélkedő olvasót előrehaladni: „Kedves elmélkedő Olvasóm!”

Egyház, Eucharisztia, közösség – ma már látjuk, hogy a keresések évtizedeiben papok és liturgiát szervezők könnyen átestek egyfajta „közösséget csinálunk” kísértésen, pedig a liturgia elsősorban áldozat. Napjainkban már komoly előírás van arra vonatkozólag, hogy a miséző pap ne hagyja el az oltárt (ld. 150. o. fényképe: körbe kézfogás).

Igen hasznosak azok a felszólítások, amelyeket a szerző levon a miseliturgia élettel teli megvalósulásából, például: „Naponta legalább egyszer szerezz örömet!” (146. o.). A könyv a lelkipásztorok számára ötletekkel, elmélyüléssel, újragondolással segíti a plébániai élet és szolgálat megújulását, ami napjainkban igen kívánatos – de kézbe adható a liturgiát szervező és segítő katekétáknak, ministránsvezetőknek, ministránsoknak és a liturgiában a helyüket kereső híveknek is. Ne féljen senki, ez a könyv nem száraz tudomány, ez a könyv tiszta gyakorlat, életre váltott logika és lelkiség!

Tomka Ferenc: A miseliturgia logikája és lelke
Szent István Társulat, Budapest, 2020, 202 oldal

Szöveg: Pákozdi István

Fotó: Szent István Társulat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria