Új tanév – Új könyvek hittanból is

Kultúra – 2020. szeptember 5., szombat | 12:00

Frissen és megújulva indulhat az év sok hittanos és katekéta számára. Horváth Ágnes SDSH két új hittankönyvet ajánl.

Még a nyár folyamán megjelent a Lépés(t)rend, ez a sokak által várt, az igényes (T)rend sorozatba szépen illő 5. osztályos munkatankönyv az Ecclesia Szövetkezet gondozásában, a múlt héten pedig napvilágot látott az Értetek adatik című, első szentgyónásra és elsőáldozásra felkészítő kateketikai segédanyag munkafüzete – egy már-már klasszikus darab megújult formában és tartalommal – a Szent István Társulat kiadásában.

A Lépés(t)rend több mint harminc kidolgozott leckéje főleg a Szentírás és az imádság témakörére épül, a diákok életéből kiindulva jut el a tananyaghoz, így preevangelizációs és evangelizációs szinten egyaránt alkalmazható. A szerzők – Török Csaba és Pavelczak-Major Dorina – azt tűzték ki célul, hogy a hittanos gyerekekben tudatosuljon, hogy Isten az imában, a Szentírás szavaiban és a szentmisén keresztül is szól hozzánk, válaszolhatunk neki és kapcsolatba léphetünk vele. Októberre várható a Lépés(t)rend tanári kézikönyve, melyben a megszokott módon a katekéták többek között a könyv témáihoz kapcsolódó teológiai magyarázatokra, a munkatankönyv feladatainak megoldására, óravázlatokra és mentálhigiénés játékokra számíthatnak.

A Lépés(t)rend éppúgy, mint a Jézus Szíve Nővérek Társasága által írt Értetek adatik az öt pont módszert veszi alapul témáinak kidolgozásához. (Ezt a módszert még a szerzetesközösség munkálta ki alakulásának kezdetén, majd a ’90-es évektől kezdett terjedni a magyar nyelvű katekézisben.) Így mindkettőben megtalálható a lendületes, hétköznapi tapasztalatokból vagy egyéb történetekből merítő indítás, hogy a tanítvány figyelmét megragadja. Ezt követi egy tartalmas, teológiailag alátámasztott magyarázat az adott korosztály szintjén – ezt a tankönyv dinamikusan felépített lapjai segítik, ugyanakkor a katekéta személyes tanúságát, az Egyház hitének meggyőződéses átadását nem pótolhatják. Elengedhetetlen a hitigazságok összekapcsolása a tanítvány életével, amely így megérinti a szívét és tettre, a jó, az erények gyakorlására, életének, gondolkodásának tudatos formálására indíthatja. Ennek a döntésnek a rögzítése és a tanítás megnevezése összegzi és zárja le az órai katekézist.

Az Értetek adatik című munkafüzet kateketikai segédanyaga már tavaly decemberben megjelent. A katolikus tanítás alaptémáin belül külön hangsúlyt fektet a szentgyónásra és a szentáldozásra való felkészítésre, mely a könyv csaknem felét alkotja. A segédanyag továbbá lelkinap és bűnbánati liturgia vázlatát, szentgyónási kisokost, erénylap mintákat, az öt pont módszer magyarázatát és egyéb kateketikai szempontokat is tartalmaz a szentségfelkészítő katekézis támogatására. Bőségesen található benne szentírási, KEK- és YouCat-utalás, melyekből néhány átkerült a munkafüzetbe is, hogy a gyermekével otthon készülő szülő tudjon hova fordulni, a tiszta egyházi tanítást meg tudja találni. Minden lecke fő mondanivalója négy-öt mondatban megjelenik a munkafüzet lapjain, kreatív és változatos feladatok segítik a hittanulókat abban, hogy a tanultakat elmélyítsék, alkalmazzák és összekössék saját életükkel.

A Lépés(t)rend velejáró melléklete egy szorosan a könyvhöz kapcsolódó játék, az Értetek adatik segédanyagé színes figurák a bibliai történetekhez, a munkafüzet hátuljában pedig külön lapok találhatók kateketikai alkotó munkához a gyermekek aktív bevonására. Mind a (T)rend sorozat teljessé vált kiadványait, mind az Értetek adatik könyveit örömmel ajánljuk plébánosok, katekéták, szülők és minden érdeklődő figyelmébe.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria