Újítsuk meg életünket! – Pünkösdi könyvnapok az Új Ember könyvesboltban

Kultúra – 2021. május 16., vasárnap | 16:30

Pünkösd a harmadik isteni személy eljövetelének az ünnepe, az Egyház születésnapja, ugyanakkor a megújulás és a remény ünnepe is. Lelki megújulásunkat segítendő május 17. és 31. között Pünkösdi könyvnapokat hirdetünk az Új Ember könyvesboltban. E két hét alatt az Új Ember kiadványokat 20 százalékos kedvezménnyel lehet megvásárolni boltunkban vagy a webáruházunkon keresztül.

Az alábbiakban –  kedvcsinálóként – néhány kiadványunkra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét.

Legújabb kötetünkben Ferenc pápa megnyilatkozásaiból közlünk válogatást. Flaminia Enea a Szentatya azon gondolatait gyűjtötte össze az Amoris laetitia-családév alkalmából, melyek valamiképp érintik a házasság és a család témáját. Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferensének a kötethez írt ajánlásából olvashatnak részletet.

„A Jó együtt! című kötet szervesen illeszkedik a Szentatya eddig megjelent műveinek stílusához. Talán mindnyájan találkoztunk már úgynevezett szöveggyűjteménnyel, különösen középiskolás, esetleg egyetemista korunkban. Ez a tankönyvet vagy hivatalos jegyzetet kiegészítő segédanyag. Ha a család évében az Amoris laetitia és a Patris corde kezdetű apostoli buzdításokat családi »tankönyveknek« tekintjük, akkor ezekhez kapcsolódó kiegészítés a Jó együtt! című rövid, frappáns, fényképekkel illusztrált írásgyűjtemény. Ennek a »szöveggyűjteménynek« – amely a pápa különböző alkalmakkor és helyeken elmondott megnyilatkozásait rendezi egybe – lényeges tulajdonsága, hogy a fent említett természetes stílusa ellenére komoly, olykor súlyos témákat érint. Azonban ezeket nem drámai módon adja elő, hanem úgy, mint egy jó színműíró, aki tudja, hogy a kibontakozó és időnként drámai tetőpontra jutó eseményeknek pozitív kimenetele lesz” – írja ajánlásában Marton Zsolt.

A pünkösd misztáriuma – Mindnyájan beteltek Szentlélekkel című könyvében a Pápai Ház szónoka, Raniero Cantalamessa a Szentlélek titkát hozza közelebb az olvasóhoz, elsősorban a Szentírás és a tapasztalat alapján.

A bíboros felteszi a kötetben a kérdést: „Miért csak most, vagyis a bibliai kinyilatkoztatás végén nyilvánul meg a világ előtt a Szentháromság harmadik személyének a létezése? Nazianzi Szent Gergely ezt az isteni pedagógián alapuló, ma is érvényes választ adja: »Az Ószövetség – írja – világosan hirdette az Atyát és elkezdte homályosan láttatni a Fiút; az Újszövetség nyíltan kinyilatkoztatta a Fiút és elkezdte láttatni a Szentlélek istenségét; most a Szentlélek velünk lakozik, és világosan megnyilvánul előttünk. Nem lett volna ugyanis körültekintő dolog nyíltan hirdetni a Fiú istenségét, amikor még nem volt elismerve az Atya istensége, sem azt kérni az emberektől, hogy higgyenek a Szentlélekben, amikor még nem volt elismerve a Fiú istensége.« Amikor azt mondjuk, hogy »a Szentlélek most világosan megnyilvánul«, akkor az a most az Egyház idejét jelöli, amikor a Szentlélekbe vetett hit eléri a tetőpontját, és a nagy fáklya, ami a Szentlélek istenségének dogmája, felkerül – ahogyan ugyanez a szent mondja – a fáklyatartóra, ami a hit szimbóluma, a Hiszekegy.”

Farkas László Misekalauz című kötete egyedülállóan mutatja be azt, hogy a szentmisében való tudatos részesedés szinte automatikusan „magával hozza az élet átalakításának kötelességét, hogy bizonyos értelemben az egész élet »eucharisztikussá« váljék”. Kapcsolataink eucharisztikussá tételének lépcsőfokait pedig a szentmise egyes részeinek egymásra épüléséből lehet a legmesteribben elsajátítani.

Ebben a könyvben helyenként életszerű, hétköznapi hasonlatok tesznek érthetőbbé nagyon mély teológiai igazságokat, máskor már-már misztikus hevítettségű gondolatfűzés vagy személyes tanúságtételek csapnak át váratlanul a legjózanabb kérdésfelvetésekbe vagy teológiai fejtegetésekbe. Emiatt nem könnyű, de izgalmas és közérthető olvasmány, mely jól alkalmazható egyéni vagy közösségi elmélkedések vezérfonalául, de a kateketikai és pasztorális munkában is éppúgy, mint a hitünkkel még csak ismerkedők számára.

„Szó ami szó, nem lehet könnyű férfinak lenni egy katolikus templomban manapság. Régóta nem tudunk mit kezdeni a harcos szentjeinkkel, és kétezer éves történelmünk azon korszakaival, amelyekben a hitért való küzdelem, a férfias kihívások domináltak. Olykor mintha elhallgatnánk, talán kicsit szégyellnénk is az Egyház férfias történelmét, ám ezzel tulajdonképpen magukra hagytuk a férfiakat: küzdjenek meg a problémáikkal, ahogy tudnak, de lehetőleg maradjanak meg annak az engedelmes »mama kedvencének«, aki nem sok vizet zavar” – írja Hodász András, a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templom plébániai kormányzója a Harcos és szerelmes című könyv bevezetőjében.

Anselm Grün bencés szerzetes kötete a Biblia ismert férfialakjait bemutatva igyekszik helyreállítani korunk megrendült férfiszerepeit.

Napjainkban a legkülönfélébb módon kérdőjelezik meg a hagyományos identitásokat – mint a családi kötelék, a nemzeti és a vallási hovatartozás –, sőt, még a biológiai nemek létét is vitatják. A Beszéljünk róla! – Szexuális nevelés a kisgyermekkortól a serdülőkorig című kötetben Maria és Richard Büchsenmeister a felelős szexuális neveléshez szeretne támpontokat adni azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei még a serdülőkor előtt állnak.

A kötet korunk családjainak szól. A szülőknek ezen a téren is tudatosítaniuk kell elsőrendű felelősségüket: ők hivatottak arra, hogy gyerekeiknek megmutassák a helyes és meggyőző utat a szexualitáshoz. Ne engedjék, hogy ezt a lehetőséget az úgynevezett szakértők vagy a média kivegye a kezükből! Az értelmesen megélt szexualitás mindig összekapcsolódik a szeretettel. Mennyire tudunk mi, szülők örülni az új életnek, ami szerelmünkből születik? Ebből az örömből tudunk ugyanis helyes válaszokat adni gyerekeink kérdéseire.

Sokan és sokféleképpen beszéltek már a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről. A kereszténység és a koronaválság című kötetben a teológus szerzők a hit fényében elemzik mindazt, ami történt. A kötethez Ferenc pápa írt előszót.

„Az Eucharisztia megünneplésének televíziós közvetítése olyan szükségmegoldás volt, amelyért sokan hálásak voltak. A virtuális közvetítés azonban nem tudja pótolni az Úrnak az Eucharisztia ünneplésén megvalósuló tényleges jelenlétét. Ezért örömmel tölt el, hogy vissza tudunk térni a normális liturgikus élethez. A feltámadt Úr jelen van igéjében és az Eucharisztia ünnepében, s ez megadja nekünk azt az erőt, amelyre szükségünk van a majd a koronaválság után adódó nehéz problémák kezeléséhez.

Kívánom és remélem, hogy A kereszténység és a koronaválság című rövid kötetben összegyűjtött teológiai megfontolások gondolkodásra fognak indítani, és sokakban ismét reményt és szolidaritást fognak ébreszteni. Akárcsak az emmauszi úton járó tanítványokkal, az Úr a jövőben velünk is úton lesz igéje által és az eucharisztikus kenyér megtörésében. Azt fogja mondani nekünk: »Ne féljetek! Én legyőztem a halált«” – írja előszavában Ferenc pápa.

Az ajánlott kötetek és kiadványaink 20%-os kedvezménnyel megvásárolhatók az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhetők az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria