YOUCAT gyermekeknek

Kultúra – 2022. szeptember 17., szombat | 15:00

A YOUCAT-gyermekeknek – a Katolikus Egyház katekizmusa gyermekek és szülők számára – a Szent István Társulat 1994-ben megjelent, A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) alapján, a gyermekek nyelvén mutatja be a katolikus hitet a maga egészében, de nem törekedve a KEK teljességére.

2013 őszén osztrák, szlovák és német szülők, tanítók, papok és gyermekcsoportok vezetői együtt fogtak hozzá egy kézikönyv megírásához, azzal a céllal, hogy a könyv vidám és modern legyen, és feleljen meg a 9–13 éves gyermekek igényeinek. A kötetnek kilenc szerzője van, a három fent felsorolt nemzetből. Előre megegyeztek, hogy eredményeiket gyermekcsoportokban próbálják ki. A könyv kérdés–felelet formájában, a gyerekek nyelvén, de az Egyház hivatalos nyelvén tárgyalja hitünket. A vastagbetűs kérdések és feleletek után a jobb megértést szolgáló magyarázó sorok következnek. A színes háttérben lévő szöveg minden oldal alján egyrészt útbaigazítás a szülőknek, másrészt arra buzdít, hogy a felnőttek és a gyermekek együtt beszélgessenek a hitről.

A kötet bevezetésének kérdése: Honnan ered a világ, és minden, ami van? Ezt követi négy rész: A CREDO – 12 tény Istenről; A szentségek – 7 találkozás Istennel; A parancsolatok – Isten 10 játékszabálya; Az imádság – Istennek mindig van ideje. Az utolsó, Jézus élete című rész szülőknek szól.

Könnyebbé teszi az áttekintést a tárgymutató, a bibliai helyek, a bibliai könyvek rövidítése és a névmutató.

A könyv szerzőinek meggyőződése: a hit továbbadásának legalkalmasabb helye nem az osztályterem, még csak nem is a templom. „Talán a gyerekszoba egyik sarka, talán egy strandkosár a tengerparton, egy kerti pad, az ágy széle. Az emberek beszélgetését – ha szeretik egymást és megbíznak egymásban – semmi sem tudja helyettesíteni.”

A hit kincsét csak szeretetteljes közelségben lehet átadni, megosztani vagy együtt fölfedezni, olyan közösségben, ahol lehet együtt vagy egymástól kérdezni és tanulni.

A YOUCAT kiváló segítség ehhez. A szerzők tényként szögezik le: a gyerekek sokat kérdeznek: „Én miért vagyok?” „Egyáltalán, honnan tudjuk, hogy van Isten?” Miért szögezték keresztre Jézus Krisztust?” A gyermekek szüleikkel együtt kereshetik meg a válaszokat, és ehhez az esti imádság a legjobb alkalom. A kötet írói felhívják a figyelmet: ki is lehet választani egy kérdést. Legészszerűbb, ha megtartják a könyvbeli sorrendet. A hit ugyanis kétezer éven át növekedett és vált egyre mélyebben érthetővé. Egy keveset sem szabad kihagyni belőle, mert ha felületesek vagyunk, esetleg elhagyunk vagy félreértünk fontos dolgokat. A vasárnapot például csak a feltámadás teszi érthetővé. Aki tud valamit Jézus föltámadásáról, az meg tudja magyarázni a húsvétot; aki pedig megértette a húsvétot, az megmondja, mi történik a nagymamával, ha meghal. Így kapcsolódik az egyik dolog a másikhoz. Isten nyomában járni szórakoztató időtöltés, és ezzel nem csupán a gyerek tanul. Sok szülő mondta már: „Ez csak akkor ragadott meg engem, amikor beszéltem róla a gyermekemmel.”

A kötet szerkezeti és tartalmi felépítését jól illusztrálják a „Honnan tudjuk, hogy van Isten?” kérdésre adott válaszok. „Tudjuk, hogy Isten van, mert látjuk nyomait mindenütt a világban. Nézz meg mindent: a napot az égen, a csillagokat éjszaka, az erdőt, a hegyeket, a tengert, a folyókat, a nagy és kis állatokat, az embereket bármelyik világrészen. Mindezt Isten alkotta.” Olvashatunk egy idézetet az Apostolok cselekedeteiből: „Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy költőink is mondják: »Mi is az ő nemzetségéből valók vagyunk«” (17,28). Egy példabeszéd is idetartozik, ismeretlen szerzőtől, A halak beszélgetnek a tengerben címmel: „Mondják, hogy egész életünk a víztől függ. De mi a víz? Még sohasem láttunk vizet.” Ezért megkérnek egy okos, öreg halat, hogy mutassa meg nekik a vizet. Az öreg hal így szól: „Ó, ti ostoba halak, hiszen a vízben éltek, és nem veszitek észre?” Ahogyan a halak a vízben élnek, úgy él az ember Istenben. Teremtője és fenntartója nélkül nem tudna élni. Mégis megkérdezi: „Hol van Isten?” Két dolgot kell tudnunk: „Isten mindenhol van, nélküle semmi sincs. Isten nem a mindenség, hanem a mindenség létrehozója. Isten végtelenül nagyobb mindennél, ami van.”

A Hogyan keletkezett a világ? című rész idézi az űrhajósok öntelten magabiztos kijelentését: „Gyakran voltam kinn a világban, de nem láttam sem az Istent, sem az angyalokat.” Jostein Gaarder agysebész, író hozzáteszi: „Én pedig már sok okos ember agyát megoperáltam, de sehol sem találtam egyetlen gondolatot sem.” A Miért szólítjuk Istent Atyánknak? című rész XVI. Benedek emeritus pápát idézi:

Isten személyesen törődik velem, velünk, az emberiséggel. Nem vagyok magamra hagyva, nem vagyok elveszve a világmindenségben és az egyre inkább megzavarodott társadalomban. Istennek van rám gondja. Ő nem valamiféle távoli Isten, akinek nem fontos az életem.”

A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót, aki felidézte: egy nyolcéves kisfiú egyszer megkérdezte tőle: „Mit csinált Isten, mielőtt megteremtette a világot?” A Szentatya kis tűnődés után így válaszolt:

„Mielőtt Isten bármit is teremtett volna, szeretett. Ezt csinálta: szeretett. Isten mindig szeret! Ezért, amikor a világot teremtette, akkor is szeretett.”

Ferenc pápa a szülőkre bízza a YOUCAT gyermekkatekézist, hogy segítsenek gyermekeiknek felfedezni Jézus szeretetét. „Ez erőssé és bátorrá fogja tenni őket.”

A könyvet Kerényi Dénes fordította magyarra.

YOUCAT gyermekeknek
Kairosz Kiadó, 2022

A YOUCAT gyermekeknek című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria