„A rend valódi vezetője a Szentlélek” – Nagykáptalant tartanak a ferencesek Rómában

Megszentelt élet – 2021. július 7., szerda | 17:35

Július 3. és 18. között Rómában tartják meg a ferencesek nemzetközi nagykáptalanját. A találkozón Magyarországról Berhidai Piusz OFM tartományfőnök és Piatrik Pió OFM vesznek részt. Az eseménnyel kapcsolatban Berhidai Piusszal készített interjút a Ferences Média.

– Mit jelent a nagykáptalan kifejezés, és kik vesznek részt ezen az eseményen?

– A káptalan egyfajta gyűlést, gyülekezést jelent. Minden szerzetesközösségnek vannak olyan alkalmai, amikor a rendtársak összejönnek, és megbeszélik az életük dolgait, kérdéseit. Különböző szinteken lehet káptalant tartani. A mi rendi közösségünk, a Kisebb Testvérek Rendje – vagy ismertebben a ferencesek – nemzetközi szerzetesrend: a világ öt kontinensén vagyunk jelen, és rendtartományokba, más néven provinciákba szerveződünk. Minden rendtartomány háromévente tartja meg a saját káptalanját, hatévente pedig nagykáptalanra is összegyűlünk, ahol minden provincia képviseli magát. A nagykáptalan tagjai egyrészt a rend központi vezetése, illetve akik hivatalból tagok: Michael Anthony Perry OFM, a jelenlegi miniszter generális, az ő helyettese, valamint a közvetlen tanácsa (a generális definitórium), továbbá azok a testvérek, akik valamilyen központi szolgálatot látnak el (például a nevelésért, az evangelizációért és egyéb területekért nemzetközi szinten felelős testvérek). A káptalani tagok másik részét a rendtartományok elöljárói, a miniszter provinciálisok alkotják, és egy harmadik kört a laikus testvérek küldöttei képeznek. A ferences karizma fontos kifejeződése, hogy nem vagyunk mindnyájan papok: laikusként is lehet valaki kisebb testvér. Mivel a tartományfőnökök papok, ezért fontos, hogy a laikus testvérek hangja is megjelenjen egy nagykáptalanon. Régiónként egy laikus testvér vesz részt a káptalanon.

– Magyarországról ki vesz részt a káptalanon?

– A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartományból ketten megyünk: jómagam és Piatrik Pió, aki az ún. COTAF régió által delegált laikus testvér. A COTAF az Alpokon túli provinciák konferenciáját jelöli, amelybe több nyugat-európai rendtartomány mellett a két magyar nyelvű is tartozik. A másik magyar nyelvű, azaz az erdélyi rendtartományt Urbán Erik OFM provinciális képviseli.

– Mi az elsődleges célja ennek a találkozónak?

– A nagykáptalannak három feladata van. Az első a visszatekintés: ilyenkor ránézünk jelen valóságunkra és az elmúlt évekre. Megvizsgáljuk, hogy megvalósultak-e azok a célok, amelyeket hat évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé, valamint azt is, hogy egyéb történések, körülmények folytán van-e olyan probléma vagy feladat, amivel foglalkozni kell, amiről beszélni kell, vagy amivel kapcsolatban döntéshozásra van szükség. A nagykáptalan másik fontos része az elöljáró és a tanács megválasztása. Először a miniszter generálist választjuk meg – ez július 13-án lesz –, majd a rákövetkező egy-két napon következik az ő helyettesének és a generális definitóriumnak (tehát a generálist segítő állandó tanácsnak) a megválasztása. A harmadik feladat egyfajta előretekintés: konkrét célokat megfogalmazni és konkrét javaslatokról dönteni.

– A rend központja Assisiben van. Miért Rómában lesz az idei találkozó?

– A rend hivatalos központja valójában Rómában van, de a „szíve” mégiscsak Assisiben, sőt számunkra Assisi városán kívül, a Porciunkula kápolnában és akörül. Nem véletlen, hogy talán a legtöbbször itt tartottuk meg a nagykáptalant. Nagy újdonságnak számított, hogy tavaly májusra a Fülöp-szigetekre, Manilába hirdették meg az eseményt. Ennek oka, hogy a Fülöp-szigeteki kereszténység 500. évfordulóját ünnepelte, és egyébként sok hivatás is származik az országból. A járványhelyzet miatt azonban tavaly elhalasztották a káptalant, majd sok-sok egyeztetés után végül időben és térben is áthelyezték, és lerövidítették. Most 15 napos lesz a találkozó, pedig a hagyomány az, hogy pünkösd ünnepéhez igazítva gyakorlatilag egy egész hónapot kitölt a program. Assisi valóban egy központi hely, de végül Rómában, a kapucinus testvérek egyik kollégiumában kaptunk helyet, ami alkalmas egy ekkora, százötven fős konferencia megtartására.

– Miért pont pünkösdkor?

– Szent Ferenc maga szólít fel rá a Regulában, hogy a testvérek ebben az időben, tehát pünkösd után jöjjenek össze káptalant tartani. Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Szent Ferenc pedig úgy vélte, hogy a rendi közösségünk valódi vezetője a Szentlélek. Ezt azóta egy-egy újonnan választott elöljáró is felidézi. A rend igazi vezetője a Szentlélek, és a mi feladatunk az, hogy odafigyeljünk a Szentlélek vezetésére. Vagy a Regula szavai szerint: a testvéreknek „mindenekfölött vágyakozniuk kell az Úr Lelkének és szent munkálkodásának birtoklására” (RB 10,8).

Forrás és fotó: Ferencesek.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria