„Tegyetek mindent szeretetből” – A szalézi munkatársak formációs felelőseinek éves találkozója

Megszentelt élet – 2022. január 11., kedd | 15:34

Január 8-án Budapesten tartották a szalézi munkatársak formációs felelőseinek éves találkozóját, amelyen mintegy húsz munkatárs és szerzetes vett részt az ország területén működő különböző csoportokból.

A Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete vezetőségéből jelen volt Bángi-Magyar Attila koordinátor, Lengyel Erzsébet titkár és Simon Zoltán formációs felelős. A jelenlevőket először a koordinátor, majd Andrásfalvy János SDB tartományfőnök, tartományi delegátus köszöntötte.

A csoportok közül jelen voltak Óbuda, Újpest-Clarisseum, Újpest-Megyer, Pesthidegkút, Balassagyarmat-Patvarc, Kazincbarcika, Nyergesújfalu és Vácszentlászló képviselői, valamint a delegátusok a szalézi szerzetesek részéről Óbudáról, Nyergesújfaluról, Szombathelyről és Kazincbarcikáról.

Andrásfalvy János atya ismertette az idei strennát, rámutatva a közös pontokra Szalézi Szent Ferenc és Don Bosco életében és lelkiségében. (A strenna olaszul ajándék, egy Don Boscótól eredő hagyomány. Az oratórium első éveitől kezdve az év vége közeledtével kis cédulákon írt üzeneteket azok számára, akiknek tanácsot akart adni. Ezenkívül mindenkinek szóló ajándékként egy közös strennát is megfogalmazott, amelyben iránymutatásokat írt a következő évre. Ezeknek az üzeneteknek a folytatásaként a mindenkori rendfőnök minden évben kiad egy jelmondatot, amely – magyarázatával együtt – irányt ad az egész Szalézi Család számára a Krisztus-követés megélésére az adott évben – a szerk.)

A tartományfőnök kiemelte, hogy az elkísérés, a mellette állás és a vigasztalás különösen is nagy hangsúlyt kaptak az utóbbi évek szalézi lelkiségi útmutatásaiban.

Simon Zoltán formációs felelős a szinódus fogalmáról, folyamatáról és helyzetéről beszélt a szalézi lelkiség fényében. Rámutatott arra, amit a strenna kapcsán már a tartományfőnök is megfogalmazott: „Tegyetek mindent szeretetből…” A szinódus nagy kihívás, hogy mindazt, amit kapunk – szeretetközösséget, szeretetet, küldetést, szívben megélt tanúságtételt –, megfelelően kommunikáljuk.

A találkozó második részében következett az előzetesen elküldött kérdéssor megvitatása, ami a közös úton járáshoz, az együtt gondolkodáshoz adott támpontokat. Minden csoportban megfogalmazták a választ arra, mit várnak az új tartományi vezetéstől, hogyan látják a helyi szalézi munkatársi közösséget (pl. a lelkiség, szolgálat, kapcsolatok terén), a helyi közösség mit gondol a formációs vezetőről, illetve javaslatokat tettek a helyi és tartományi szintű munkához.

Szóba került az új tagok felkutatása, megszólítása, elkísérése, a munkatárs-jelöltek NETIS csoportjának tapasztalatai, az idősek megtartása, látogatása, bevonása, az imaélet, a formációs tervek megosztásának lehetősége, valamint a szerzetesek részvétele a munkatársi csoportok életében.

A találkozó végén a tartományfőnök felszólította a jelenlevőket, hogy a Szalézi Szent Ferenc-jubileum üzenetét és a strennát építsék be mindenhová, ahová csak lehet. Tájékoztatott a tartományi Don Bosco-ünnepről, ajánlotta a Don Bosco Kiadó kiadványainak olvasását, terjesztését, valamint biztatta a munkatársakat, hogy jelenjenek meg a fiatalok rendezvényein helyi és tartományi szinten, hogy megvalósulhasson a „generációk közötti párbeszéd”, és az animátorságból kinövő fiatal felnőttek szem előtt tartsák a munkatárssá válás lehetőségét mint állandó részvételi lehetőséget a Szalézi Család életében.

Forrás és fotó: Szaleziak.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria