2022 a piarista hivatás éve

Megszentelt élet – 2022. január 5., szerda | 10:31

Hivatásévet tartanak a piaristák 2022-ben, melyet a generálisi kongregáció hirdetett meg a Kegyes Iskolák mint ünnepélyes fogadalmas szerzetesrend megalapításának, valamit a Kalazanci Szent József által írt konstitúció jóváhagyásának négyszázadik évfordulója alkalmából.

A szerzetesközösség szeretné megszólítani a 17–27 év közötti fiatalokat, arra buzdítva őket, hogy keressék hivatásukat a világban, s elgondolkodjanak azon, hogy vajon ők lehetnek-e azok, akik az evangélium szellemiségében alakítják a társadalmat és az Egyházat a rászoruló gyerekek nevelése által egy szerzetesi közösségben.

„Ezek az évfordulók a piarista szerzetesi és papi hivatás megszilárdulását jelzik, s egyben kifejezik azok hosszú történelmünk során kikristályosodott rendkívüli értékét és jelentőségét. Úgy vélem, igen nagy értékkel bír, és szükség van arra, hogy egy teljes évet szenteljünk hivatásunk elmélyítésére, és hogy új módokat találjunk a hivatás magjainak elvetésére, annak terjesztésére, befogadására és kísérésére. Mint mindent, amit teszünk, a hivatások évét is a küldetésünk iránti mély elkötelezettségben kívánjuk megélni. A küldetésért vagyunk, és a küldetésre hívunk meg mindenkit” – fogalmaz Pedro Aguado Sch. P. generális a 2021 novemberében elindult piarista hivatás évével kapcsolatban.

Az év lehetőséget nyújt arra is, hogy folytatva megkezdett folyamatokat, új célokat és kihívásokat jelöljön ki a rend. Ehhez ad szempontokat Pedro Aguado generális 2021 decemberében kelt levelében.

A piarista hivatás évének egyik meghatározó alakja, példaképe Glicerio Landriani, Kalazanci Szent József egyik legfiatalabb munkatársa, aki számos ötlettel és kezdeményezéssel gazdagította a kegyes iskolákat az ifjúsági lelkipásztorkodás és a gyermekvédelem terén. A rend őt tiszteli a kalazancius mozgalom égi pártfogójaként, valamint boldoggá avatásáért is imádkozik.

Legutóbb tíz éve, 2012-ben tartott a rend „piarista hivatás évét”. Pedro Aguado szerint annak az évnek is sok gyümölcse született: számtalan, a hivatás csapataihoz kapcsolódó döntés született, hivatáspasztorációs projektek indultak, a rendtársakban pedig egyre növekedett a tudat, hogy a piarista szerzetesi élethez kapcsolódó hivatáspasztoráció lényeges és kiemelt feladat mindenki számára, akik a Kegyes Iskolákhoz tartoznak.

A 2022-es hivatásévet nem ugyanazokkal a célokkal hirdették meg, mint a tíz évvel ezelőttit. „Elég sokat haladtunk azóta előre. Az akkori célkitűzésünknek továbbra is van létjogosultsága, melyet azzal foglalhatnánk össze, hogy csináljuk jobban a dolgokat, de úgy gondolom, folyamatunknak ezen a pontján tudnunk kell új céloknak és kihívásoknak is nevet adni. Hadd javasoljak néhányat, persze csak tömören, hiszen minden egyes pontnak külön levelet, sőt néhánynak akár egy teljes könyvet is szentelhetnék” – fogalmaz Pedro Aguado, aki az alábbiakban jelölte meg a jelen legfontosabb feladatait:

A rend építése lelkiségének táplálása; a pluralitás és prioritás megvalósítása (Hogyan élhető meg a „piaristaság”?); a kalazancius mozgalom hivatásokra vonatkozó dinamikájának elmélyítése; a hivatáskeresés kiváltságos tereinek felismerése, megértése és használata; „ütős élmények” megélésének elősegítése a hivatáskeresésben; piarista plébániák hálózatának elindítása és a hivatáskultúra elmélyítése; a rend egyházi jelenlétének erősítése; a projektek új irányának meghatározása tartományonként; a hivatástisztázások során kísért fiatalok végső döntésének meghozatalában való kísérése; imádság a hivatásokért.

A magyar tartomány az év indításaként elsőként két fiatal örökfogadalmas piarista szerzetessel, Márkus Rolanddal és Szabó Dániellel készült beszélgetéssel szeretné a figyelmet a szerzetesi és tanári hivatásra irányítani.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria