75 éve halt meg Lafranco Margit, a Jézus Szíve Népleányai Társasága vezetője

Megszentelt élet – 2020. január 8., szerda | 9:57

1945. január 3-án találkozott mennyei jegyesével Lafranco Margit SJC, a Jézus Szíve Társasága (Societas Jesu Cordis – SJC) korábbi vezetője. Egész életében végtelenül gyöngének és határozatlannak érezte magát, mégis odaadóan kereste és próbálta megvalósítani Isten rá vonatkozó akaratát. Alázatában, hűségében, odaadásában és szeretetben megélt Istennek adott életében Máriát próbálta követni.

Lafranco Margit 1892. január 18-án, Árpád-házi Szent Margit napján született – az engesztelő szentet példaképének tekintette. A gyermek Máriához és Margithoz hasonlóan már kiskorában Istennek ajánlotta az életét: a Sacré Coeur elemi iskolájának kápolnájában határozta el, hogy Istené lesz egészen. Kamaszkorában elbizonytalanodott elhatározásában, de újra és újra érezte Isten vonzását: „Lelkemben nagy ellentétek, különböző vágyak. (…) Az Úr Jézusé akartam lenni egészen, de lemondani sok mindenről nem tudtam.”

Kereste Isten közelségét; életét, jövőjét az Úrra bízta, de nem tudta függetleníteni magát környezetének hatása alól. Szülei ellenezték, hogy apácának menjen.

A bájos, kedves lányt udvarlók, barátok vették körül; jegyben járt egy fiúval – de mindvégig meggyőződése volt, hogy „Isten magának akarja”. Kérte Jézust, hogy segítsen megszabadulni a könnyelműen tett ígéret teljesítése alól, s hogy Isten küldjön valakit segítségére. Ekkor találkozott Bíró Ferenc jezsuita atyával, akire rábízta lelke és élete vezetését. Édesanyja miatt nem tudott zárdába menni, de vágyott a mélyebb elköteleződésre. Lelkiatyja azzal vigasztalta, hogy a világban is lehet Istennek szentelt életet élni. Engedélyével Margit 1914-ben, 22 évesen szüzességi fogadalmat tett.

Magánfogadalmát titokban tartotta. Továbbra is ugyanabban a környezetben élt, édesanyjával; házassági ajánlatokat kapott. De lelki megpróbáltatásai ellenére hűséges maradt Választottjához.

1915-ben Bíró Ferenc SJ elindította A Szív újságot, melynek Margit munkatársa lett. December 8-án lelkiatyja egy társaság alapításáról beszélt neki, melynek fő célja, hogy a néppel foglalkozzanak és terjesszék a Jézus Szíve-tiszteletet. Margit nyitott lélekkel imádkozott, Istenre bízva magát és a majdani társaságot. Bár nem ismerte a pontos tervet, a mikéntet, kimondta a maga igenjét. „Még aznap este bementem a templomba és lelkemet, testemet, életemet minden képességével együtt az Úr Jézus szentséges szívének és édes égi Anyánknak ajánlottam e célra. Minden gondolatom és minden vágyam most már csak ez volt: bárcsak én is tevékenyen részt vehetnék a munkában és tehetnék valamit az újonnan alapítandó Társaság érdekében. Imám tárgya volt: »Uram, segítsd meg atyát, hogy megtegye azt, amit Te akarsz általa megtenni. Könyörülj népeden, és add meg a lehetőséget a program megvalósítására!«” – írta naplójában.

1916. február 16-án Bíró atya elküldte neki a társulat tervezetét; arra kérte, hogy olvassa el, imádkozzon és reflektáljon írásban. Feltárta, hogy miért rá gondolt megvalósításában: a gyónásaiból megismert lélekben felfedezte a kegyelem működését, amely alkalmassá teheti Margit félénk, zárkózott természetét arra, hogy megdicsőülhessen benne Isten műve. „…Az én szívem fájdalommal kiizzadt gyöngyszeme, amelyet az Úr Jézus jó Szíve formált ki bennem – a Jézus Szíve Népleányainak Társasága. Fogadja el, igen kérem, ezt az én ajándékomat, tegye immár szintén szívébe, legyen annak haláláig anyja – nagy szeretettel az Úr Jézus szívében: öltsön magára tökéletes, szent, bensőséges anyai természetet az én gyöngyszemem iránt” – szerepel Bíró Ferenc SJ levelében. Margit megijedt, hogy vele akarja megkezdeni az alapítást; családi körülményeit is gátnak érezte. Félelmeit őszintén elmondta lelkiatyjának, akit szomorúság töltött el – de kivárta az alkalmas pillanatot. Margit életét újra Jézusnak ajánlotta fel a társaságért, kérve a kegyelmet az akadályok elhárításához.

1920 júliusában Bíró Ferenc SJ nyolcnapos lelkigyakorlatot tartott lányoknak, mely után többen csatlakoztak a tervhez. 1921. január 1-jén megalakult a Jézus Szíve Népleányai Társasága: a Jótanács Anyja képe előtt tizenkét testvér esküvel kötelezte el magát az evangéliumi tanácsok megtartására. Margit eleinte nem lakott a közösséggel. Ám az alapító 1924-ben beválasztotta a kormányzó tanácsba, majd 1925-ben őt választották vikáriának, az alapító helyettesének. Margit eleinte tiltakozott, de Jézusért elvállalta a megbízatást.

Lafranco Margit két évtizeden át, haláláig vezette a Jézus Szíve Népleányai Társaságát. Anyai szeretettel viseltetett minden testvére s minden hozzáforduló iránt is. 1938-ban ő ápolta az alapító atyát betegségében. Bíró Ferenc SJ halála után a vikária teljes erővel folytatta a munkát. Amíg az alapító élt, egészen a háttérben maradt, mint a Szűzanya Jézus szolgálata idején. De az atya halálát követően úgy volt jelen testvérei között, mint Mária az apostolokkal. „Mindenkit úgy szeretett, mintha az az egy volna a szíve közepében. Jó volt a közelében lenni” – írta az egyik testvér a Margitról szóló visszaemlékezésében.

1945. január 3-án bombatalálat érte a házat, amelyben laktak. Súlyosan megsebesült, két napig szenvedett, január 5-én halt meg. Halálakor az őt körülvevő testvérek Margit kedvencét, a Magnificatot énekelték: „Magasztalja lelkem az Urat...”

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria