900 évért adnak hálát a Szent István-bazilikában a premontreiek

Megszentelt élet – 2021. február 4., csütörtök | 18:49

A rendalapítás évfordulóját a premontrei közösségek jubileumi évvel köszöntik, mely 2020. advent első vasárnapjától 2022. vízkereszt napjáig tart. Kilencszáz éves fennállásukért ünnepi szentmisében adnak hálát a magyar premontreiek a budapesti Szent István-bazilikában február 10-én, szerdán 11 órakor.

A rendi közösségeken belüli ünnep örömét a Magyar Premontrei Cirkária országos szinten is szeretné megosztani, ennek lesz első eseménye az ünnepi hálaadó szentmise, melyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és a Magyar Premontrei Cirkária elöljárói: Balogh Péter Piusz vikárius és gödöllői apát, Ullmann Péter Ágoston emeritus perjel, Fazakas Zoltán Márton csornai apát és Fejes Rudolf Anzelm váradhegyfoki prépost mutatnak be Boldog Hugó emléknapján – hálaadásként a premontrei rend 900 éves múltjáért, és Isten áldását kérve a rend jövőjére.

*

Szent Norbert és első követői 1121 karácsonyán tették le ünnepélyes fogadalmukat a nyugat-franciaországi Prémontré völgyében. Közösségükben

az apostolok és az őskeresztények életét tekintették példának, szerzetesi életükben a szemlélődő életformát összekötötték az apostoli tevékenységgel.

Krisztus-követő életük példája nyomán alakuló közösségeik pár évtized alatt Európa-szerte, majd a következő századokban világszerte elterjedtek.

A premontreiek a középkori Magyar Királyság területén már a rendalapítást követő évtizedekben letelepedtek, így magyarországi történetük is közel 900 évre tekint vissza. Közösségeik a virágzó időszakok után újra és újra bekövetkező elűzetések, feloszlatások ellenére mindig újjá tudtak alakulni.

*

A február 10-i szentmisén a járványhelyzet miatt korlátozott létszámban lehet részt venni, ugyanakkor élő közvetítéssel is lehet majd követni a Bonum TV műsorán vagy a Magyar Premontrei Cirkária jubileumi honlapján.

Kérik, hogy a szentmisén való személyes részvételi szándékot a 900evepremontreiek@gmail.com e-mail-címen jelezzék.

* * *

A szentmisét megelőző vasárnap, február 7-én 21 órakor interjút láthatnak Balogh Péter Piusz gödöllői apáttal a Bonum TV műsorán, február 10-én 18.30-kor pedig ugyanott megtekinthető a Premontrei örökség című film.

Forrás és fotó: Magyar Premontrei Cirkária

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria