A ferences generális levelet adott ki Boldog Joannes Duns Scotus máig aktuális tanúságtételéről

Megszentelt élet – 2023. november 16., csütörtök | 15:18

Joannes Duns Scotus (1266–1308) középkori skót skolasztikus filozófus és teológus boldoggá avatásának 30. évfordulója alkalmából Massimo Fusarelli OFM miniszter generális levelet adott ki a rend férfi szerzeteseinek, a szemlélődő szerzetesnővéreknek és a világi ferenceseknek címezve. A levelet november 8-án tette közzé magyar nyelven a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány.

„Isten dicsősége ragyog föl boldog Joannes Duns Scotus tanításában és életszentségében, aki a megtestesült Ige hirdetője és Mária szeplőtelen fogantatásának védelmezője volt” – így mutatta be Szent II. János Pál pápa a legnagyobb ferences hittudóst 1993. március 20-án, amikor ünnepélyesen kihirdette Scotus tiszteletének megerősítését az egész Egyházban.

A megerősítés 30. évfordulóján kiadott levelében a miniszter generális, Massimo Fusarelli OFM felidézi a filozófus néhány lényeges tulajdonságát és azt az üzenetet, amelynek igazsága több évszázaddal később, az igen rövid, de annál intenzívebb szerzetesi működését követően sem szűnik meg.

„Ezzel a dokumentumként szolgáló írással fordulok hozzátok, amelyben egy fontos évfordulóról emlékezünk meg. Nem szerettem volna, hogy észrevétlenül múljon el, különösen most, amikor nyolcszázadik évfordulóját ünnepeljük a Megerősített regulának, fogadalmunk alapjának és a grecciói karácsonynak, a helynek, ahol Krisztus, a megtestesült Ige misztériumát szemléljük – kezdte levelét a rend legfőbb elöljárója. – Miközben Szent Ferenc életének utolsó éveit szemléljük, tekintetünket most egy egészen különleges tanítványára fordítjuk, aki ragyogóan kifejezésre juttatta spirituális teológiai elképzeléseit, különösen abban, ahogyan Krisztusra, az Atya első művére tekintett, és az emberi személyre, aki Őbenne és Őérte teremtetett, hogy szerethesse Istent és a teremtményeket, és így érje el igazi boldogságát.

Boldog Joannes Duns Scotusról beszélek, akinek tanúságtételéből szeretnék felidézni néhány lényeges vonást és a szerzőnek azt az üzenetét, amellyel még ma is megszólíthat minket, oly sok évszázaddal rövid és intenzív élete után, amelyet úgy élt mint kisebb testvér, mint Isten misztériumának szenvedélyes keresője, mint a Megtestesült Bölcsesség tanítványa és tanítója.”

Massimo Fusarelli OFM teljes levelének magyar fordítását ITT olvashatják.

A levelet több más nyelven a ferences rendi vezetés központi weboldalán lehet elolvasni IDE KATTINTVA.

Forrás és fotó: ferencesek.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria