A magyarországi világi domonkos közösségek országos találkozóját tartották Budapesten

Megszentelt élet – 2020. február 5., szerda | 11:29

Szent Domonkos Világi Rendjének magyarországi közösségei január 18-án, a budapesti Rózsafüzér Királynéja-plébánián találkoztak a magyar domonkos család egyik legnagyobb ünnepén, Árpád-házi Szent Margit mennyei születésnapján.

Árpád-házi Szent Margit domonkos szerzetes, a vezeklő szeretet szentje 750 évvel ezelőtt, huszonnyolc évesen távozott az égi hazába; életszentsége bátorsággal tölthet el minket mind magyarságunk, mind hitünk megélésében. A szenttéavatási akták tanúsága szerint egy akkori szolgáló így emlékezett Margitra: „Jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.” A szent királyleány így fogalmazta meg életprogramját: „Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.”

A január 18-i budapesti programnak Nagy Károly plébános biztosított helyet a Rózsafüzér Királynéja-plébánián, mely korábban a domonkosok vezetésével működött. A világiak közösségi találkozója a Rózsafüzér Királynéja-templomban, közös zsolozsmával kezdődött. Ezt követően szentmisét mutatott be Jacek Górski OP.

A magyarországi Boldog Pálról nevezett budapesti világi domonkos közösség látta vendégül az ország minden részéből érkezett testvéreket a plébánián. Farkas Éva Imelda OP nővér előadást tartott arról, hogy miként jelent és jelenik meg ma is Szent Margit lelkisége a domonkos nővérek mindennapjaiban.

A Szent Domonkos Világi Közösségei elnökének beszámolója után Kőrösiné Merkl Hilda világi elnök a domonkos család új, 2019 adventjében megjelent Fehéren-feketén című lapjáról beszélt.

*

A találkozón a következő, a magyarországi világi domonkos közösségeket érintő eseményekről esett szó:

Nemrég Budapesten, a Ferences Mária Misszionárius Nővérek Hermina úti templomában ünnepelték Leszkovszky György Pál OP születésének 85., fogadalomtételének 65. évfordulóját, ahol egykor egyszerű fogadalmát tette. A közösség imával kért kegyelmet Pál atya szerzetesi szolgálatához.

Az elmúlt év végén döntés született az északnémet, a délnémet és az osztrák domonkos rendtartomány egyesüléséről. A magyarországi közösség képviselői is meghívást kaptak a Lipcsében február 14. és 16. között tartandó ünnepi eseményre, amelyen bemutatkoznak a világi közösségek vezetői. A kibővült tartomány elöljárója Peter Kreuzwald OP.

2021-ben ünnepli alapításának 800. évfordulóját a magyarországi domonkos rend. A jubileum alkalomból számos programot szerveznek, melynek előkészítéséhez a domonkos család bizottságot hozott létre (tagjai: Bejczi Tibor OP, Jacek Górski OP és Jean-Yves Brachet OP atya, Tóth Krisztina Veronika OP nővér, Kőrösiné Merkl Hilda világi elnök és Zágorhidi Czigány Balázs történész).

A tervek között szerepel az Árpád-házi Szent Margit életéről szóló, Margit, a hazának szentelt áldozat című, 1995-ben bemutatott opera felújítása. (A mű szövegkönyvét Nemeskürty István írta, melyhez Szokolay Sándor zeneszerző komponált zenét.)

A világi rend – a négy évvel korábbi eseményhez hasonlóan – domonkos fesztivált rendez a makkosmáriai kegytemplomnál. A szervezők különös hangsúlyt fektetnek az ifjúság megszólítására.

Rendtörténeti konferenciát is terveznek, melynek záróeseménye egy rendtörténeti kiállítás megnyitója lesz a Pesti Vigadóban.

A Szent Domonkos Világi Közösségei országos nyári lelkigyakorlatát július 9. és 12. között tartják Máriapócson. A következő országos találkozót április 4-én rendezik Debrecenben.

*

A magyarországi világi domonkos közösségek budapesti találkozója a közösségvezetők beszámolójával és a Szent Margit-litánia elimádkozásával zárult.

Szöveg és fotó: Hunyadi László; Kőrösiné Merkl Hilda/Szent Domonkos Világi Közösségei

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria