A Rábaközi Szűzanya és Szent Norbert nyomában zarándokolt a Csornai Premontrei Apátság közössége

Megszentelt élet – 2021. október 7., csütörtök | 12:51

Csehországba zarándokolt október 1–2-án a csornai apátsági plébánia közössége, elsősorban azok a hívek, akik az elmúlt időszakban kiemelten segítették az apátság munkáját. Az alábbiakban Boldvai Márton Bertalan OPraem csornai perjel beszámolóját olvashatják a zarándoklatról.

Első megállónk pedig Brünn volt, az ottani Ágoston-rendi templom, ahol Rábaközi Boldogasszonyunk kegyképének csaknem 1800 éves eredeti ikonját őrzik. A templomról és kegyképünk eredetijéről az olasz származású Angelo Ágoston-rendi szerzetesatya tartott rövid bemutatót, majd Hermann-József atya mutatott be szentmisét a kegykép előtt.

Ezután szálláshelyünkre, a Želivi Premontrei Apátsága indultunk. Itt Tádé perjel atya vezetett bennünket körbe a kommunizmus alatt először papi koncentrációs táborként, majd elmegyógyintézetként működő apátsági épületben. Közösen elimádkoztuk a zsolozsma esti imaóráját.

Az imaórák liturgiája pedig egész utunkon elkísért minket, útközben mindig elimádkoztuk az épp aktuális imaórát, így szentelve meg zarándoklatunk idejét.

Az esti imádság és a vacsora után az érdeklődőknek lehetőségük volt Fülöp testvér vezetésével megtekinteni a želivi apátsági sörfőzdét, ahol 1617 óta főznek premontrei sört.

Másnap Prágába, a Strahovi Premontrei Apátságba érkeztünk, ahol Szent Norbert atyánk ereklyéit őrzik. Zarándoklatunk aktualitását az adta, hogy alapításunk 900. évfordulója kapcsán felnyitották Norbert atyánk koporsóját, és a templom szentélyébe helyezték földi maradványait, így mindenki leróhatta személyes tiszteletét Szent Norbert csontjainál.

A prágai apátságban Ambrus premontrei atya vezetett bennünket körbe, majd zarándoklatunk fénypontja következett, amikor Szent Norbert atyánk földi maradványainál mutattunk be szentmisét, amelynek főcelebránsa János atya volt, a szentbeszédet pedig Bertalan atya mondta.

Az ezt követő szabadidőben Prága városát lehetett megtekinteni, mindenkinek vérmérséklete és erőtartalékai szerint. Lelkileg feltöltődve érkeztünk vissza Csornára, és a Brünni Szűzanya és Szent Norbert atyánk áldását hozva itthonmaradt rendtársainknak és minden rábaközinek.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Rátkai Martin, Nagy Judit, Somogyiné Ági, Szalai Miklósné, Kovács Rita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria