Áll a kereszt, míg a világ forog – új keresztet helyeztek a templomra és alapkövet tettek le Türjén

Megszentelt élet – 2020. november 11., szerda | 12:33

November 10-én a Zala megyei Türjén Fazakas Márton csornai premontrei apát, Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Nagy Ferenc helyi polgármester, Bakucz András tervező és Cserép Krisztián türjei diák ünnepélyesen elhelyezte a premontrei templom szomszédságában épülő látogatóközpont és majorság alapkövét. Az esemény egyben bokrétaünnep is volt: a templom tornyára emelték a megáldott keresztet.

A türjei premontrei apátsági épületegyüttes felújítása olyan szakaszába lépett, amikor már szinte befejeződött a tornyok rekonstrukciója, és felhelyezhették a megújított aranyozott fémkeresztet a templomtorony csúcsára.

Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, a község lelkipásztori szolgálatát ellátó csornai premontreiek elöljárója a karthauzi szerzetesek jelmondatát idézte beszédében: „Stat crux, dum volvitur orbis, azaz áll a kereszt, míg a világ forog. Mai világunkban különösen szükségünk van a kereszt vonatkoztatási pontjára, amely ma is egyszerre botránykő és üdvösségünk záloga.”

Ezután megáldották, majd a premontrei szerzetesek énekétől kísérve egy daru segítségével a helyére emelték a keresztet, hogy Krisztus halálának és feltámadásának dicsőségét hirdesse az egész vidék számára. 

A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele legyen jobb jövődnek záloga.”

A felújításhoz támogatást biztosító magyar kormány nevében Füleky Zsolt építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár mondott köszönetet a premontreiek országépítő lelki, szellemi és kulturális tevékenységéért.

Az ünnepi beszéd után Fazakas Márton, Füleky Zsolt, Nagy Ferenc, Bakucz András és Cserép Krisztián ünnepélyesen elhelyezték a premontrei templom szomszédságában épülő látogatóközpont és majorság alapkövét.

Márton apát maga is felmászott a templom 37 méter magas tornyába, hogy elhelyezze a kereszt belsejébe azt az időkapszulát, amely az utókor számára mintegy lenyomatként őriz meg egy darabkát jelenünkből: egy pár újságot, pénzérméket, a megáldás dokumentációját, valamint egy csoportképet a csornai premontrei szerzetesekről.

A csornai premontreiekkel együtt ünnepeltek a gödöllői közösség tagjai, a sümegi ferencesek, egyházmegyés paptestvérek és bencés szerzetesek Győrből és Tihanyból.

Forrás: Csornai Premontrei Apátság

Fotó:  ODPictures Art Studio

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria