Az erdélyi rendtartományban is megkezdődik a ferences jubileumsorozat

Megszentelt élet – 2022. november 28., hétfő | 19:11

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományában november 29-én, a Regula megerősítésének évfordulóján – amely egyben a ferences mindenszentek ünnepe is – nyitják meg a rendi jubileumsorozatot. A programsor a Regula és a grecciói karácsony megünneplésével kezdődik. Az alábbiakban az erdélyi rendtartomány közleményét adjuk közre.

A jubileum alkalmával megünnepeljük megerősített Regulánkat, 2023-ban a grecciói karácsonyt, 2024-ben a stigmatizációra emlékezünk, 2025-ben a Naphimnusz megírására, csúcspontként pedig Szeráfi Atyánk tranzitusának megünneplésével zárul az ünnepségsorozat.

A centenáriumok megünneplése „kegyelmi lehetőség”, hogy miközben a múltban történt eseményekre emlékezünk, „tudatosan fordítsuk tekintetünket a jövő felé, hogy ferences identitásunkat karizmatikusan megerősítsük”, megmutatva, hogy egyazon nagy közösségként a Ferences Család tagjai vagyunk.

Amikor visszatekintünk azon eseményekre, amelyek nyolcszáz évvel ezelőtt történtek, és meghatározóak voltak Szeráfi Atyánk életében, illetve a ferences lelkiségben, akkor elsősorban a Jóistennek köszönjük meg a hivatásunkat, amelyet Tőle kaptunk és szabadon elfogadtunk. Ez egyben lehetőséget ad arra is, hogy nyolcszáz évre visszatekintve megköszönjük Szent Ferenc atyánkat és azon testvéreket, akik hűséggel élték hivatásukat, akik a „nép barátaivá” váltak. Az ünnepségsorozat teret enged az emlékezésnek és az elmélyülésnek, a hivatásunkban való megerősödésnek és megújulásnak, valamint az ebből fakadó építkezésnek. A társadalomnak és az Egyháznak ma is szüksége van arra a támogatásra és szolgálatra, amelyet a ferences lelkiség ad és adhat a jövőben is.

A Regula megerősítésének megünneplése arra emlékeztet bennünket, hogy Szent Ferenc számára az evangélium volt a lényeg, nekünk pedig ez az alkalom egy újabb lehetőség, hogy jobban megismerjük a Regulát, amelyre fogadalmat tettünk, felfedezve annak alapvető fontosságát életünkben, amely védelmezi és táplálja a testvéri életet.

A grecciói karácsony eseménye a megtestesülés konkrétságára figyelmeztet, Isten Fiának a szeretetben való odaadottságáról elmélkedtet, segítve hitéletünk megújítását, hogy még inkább testet ölthessen bennünk Krisztus. Ebből adódóan tegyük fel a kérdést: van-e életünkben hely azok számára, akikkel Ő azonosult, hiszen „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”. (Mt 25,40)

Az ünnepségsorozat megülésében segítenek a rendi dokumentumok és irányvonalak, illetve a saját kezdeményezéseink, amelyeket törekedjünk egyensúlyban megülni, vagyis először „ad intra” a közösség felé fordulva és utána „ad extra” minden jóakaratú személynek továbbadva.

Forrás és fotó: A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria