Az evolúció mint Isten teremtő logikája – Hit és tudomány összhangjára rávilágító könyv jelent meg

Megszentelt élet – 2022. november 15., kedd | 13:48

A győri Szent Mór Bencés Perjelség kiadásában, a Széchenyi István Egyetem támogatásával megjelent kötet több oldalról világítja meg az evolúciót, igazolva, hogy a hit és a tudomány nem ellentétes fogalmak. A szerzők között az egyetem számos oktatója, kutatója szerepel. A kiadványt november 9-én mutatták be Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

A könyvbemutatón Barla Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának fizikaprofesszora, az Az evolúció mint Isten teremtő logikája című kötet egyik szerkesztője köszöntötte az érdeklődőket. Mint mondta, olyan könyvről van szó, amely hosszú évek munkáját tükrözi, és amely a hit és a tudás összhangjára irányítja a figyelmet.

A rendezvényen elsőként Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Professzorok Batthyány Körének korábbi elnöke méltatta a kötetet.

Ahogy előszavában is kifejtette, a könyv legfőbb célja a hit és a tudomány közötti választás sulykolása helyett útkeresés e kettő együttes elfogadására. Kiemelte: a szerzők nézeteiket őszintén feltárva avatnak be minket az evolúció titkaiba, hogy Darwin munkásságán keresztül közelebb kerüljünk az isteni teremtő logika megismeréséhez. „Ajánlom minden magyar, gondolkodni akaró és tudó embernek ezt a könyvet, amely kötelező tananyag lehetne a felsőoktatásban, elsősorban a tanárképzésben, és mindazok számára, akik gyermekeink nevelésére készülnek.”

Sárai-Szabó Kelemen, a győri Szent Mór Bencés Perjelség perjele a könyv utószavában a hit és a tudomány olykor viszontagságos kapcsolatáról ír, a kötet küldetéséről pedig úgy fogalmaz: „Remélem, hogy e könyv is apró lépés lehet a megismerés e két útjának harmóniája felé.”

A könyvbemutatón kiemelte: a mű azt mutatja meg, hogyan lehet párbeszédet folytatni két olyan dolog között, amiről sokáig úgy gondolták, nincs közük egymáshoz. Arra is felhívja a figyelmet, hogy különböző gondolkodású emberek is tudnak együtt valami nagyszerűt alkotni. A tanulmányok kapcsán sok minden felmerül az emberben: kitől indult, ki felé tart és mi értelme a létezésnek? – vetette fel Sárai-Szabó Kelemen OSB. Hozzátette: a győri bencések egyik küldetése éppen az, hogy az embereket biztassák a kérdések feltevésére, a gondolkodásra.

A szerkesztők közül Szabó Péter, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának docense tekintett vissza a könyv előzményeire. Mint mondta, Darwin (1809–1882) halálának 100. évfordulóját diákként élte meg, születésének 200. évfordulóját már szervezőként ünnepelhette az Apáczai-karon rendezett emlékkonferencia alkalmával.

Az előadók tanulmányaiból született meg 2010-ben a jelenlegi kötet előzménye. „Eltelt újabb tíz év, és arra kerestük a választ, hogy egy évtized alatt mennyiben változott a hit és a tudomány kapcsolata, hogyan látják ezt ma az akkori előadók és az újonnan felkért tudósok” – mondta el Szabó Péter.

Az eseményen Bagyinszki Ágoston, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatási és kutatási rektorhelyettese a könyv első olvasóinak egyikeként osztotta meg benyomásait. Kifejtette: a tanulmányok között többféle megközelítéssel találkozhatunk, és vannak szerzők, akik a természet gazdagságára való rácsodálkozás élményén keresztül visznek közelebb az isteni teremtő logika nagyszerűségéhez. Erre jó példa az egyik szerkesztő, Könnyid István agrárszakmérnök, a Széchenyi-egyetem Botanikai Kutatócsoportjának külsős tagja Darwin az orchideák bűvöletében című tanulmánya. A szerző arra a természeti csodára világít rá, amely a híres tudóst is lenyűgözte. Kiemelte, hogy az érvek és ellenérvek felsorakoztatásánál fontosabb feladat annak a gyönyörű világnak a bemutatása, amely körülvesz minket, és amelyet kötelességünk óvni és megőrizni.

„Kelemen atya felkérése úgy szólt, hogy a tanulmányokhoz méltó, igényes képillusztrációs anyag tegye teljessé, élvezhetővé minél több érdeklődő számára a tudományos munkát” – ismertette Vertel Beatrix tervezőgrafikus. – Szempont volt, hogy az illusztrációként szolgáló növényekről Magyarországon fellelhető helyszíneken készüljön fotó, illetve hogy a teremtett természet csodálatos absztrakt rendjét mikroszkópos felvételekkel is bemutassák.

Végül Sárai-Szabó Kelemen perjel mondott köszönetet mindenkinek, aki a könyv megjelenését megelőző négy év munkájában részt vett.

Az evolúció mint Isten teremtő logikája című kötetet Győrben a Könyvszalon alkalmával, november 18-án 15 órakor a Kisfaludy Könyvtárban (Baross Gábor út 4.), majd november 23-án 13 órakor a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia és Tehetségnap keretében a Széchenyi István Egyetem könyvtárában is bemutatják.

Forrás: Győri Egyházmegye; Széchenyi István Egyetem Kommunikációs és Alumni Igazgatóság

Fotó: Májer Csaba József

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria