Az Ige meghallgatása – Már magyar nyelven is olvashatók Pierbattista Pizzaballa érsek homíliái

Megszentelt élet – 2019. január 31., csütörtök | 17:19

Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora vasárnapi elmélkedéseinek magyar fordítását a Központi Oltáregyesület teszi közzé honlapján. Az alábbiakban a lelkiségi mozgalom közleményét olvashatják.

A keresztény ember vágya Isten vágyából táplálkozik. János evangéliumában, mielőtt a világból visszatérne az Atyához, Jézus könyörög. Kéri az Atyát azért, hogy küldetése, amellyel a világért a világba lépett, teljessé legyen. Kéri őt a tanítványokért, akiket úgy küld a világba, ahogyan az Atya küldte őt. Kéri őt a világért, amelybe testet öltve belépett, hogy kinyilvánuljon Isten szeretete a világ iránt (vö. Jn 3,16). Isten vágya, az Úr Jézus küldetése, hogy örök életet ajándékozzon: „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Megismerni valakit mindig mélyülő kapcsolatot kíván, figyelmet szava, tettei, jelenléte, a Jelenlévő iránt.

A megismerésnek ez a vágya vezet bennünket a szentmisére, ez a vágy vonz minket az Úr asztala köré. Ennek a vágynak közösségi képviselői és elhivatott megjelenítői az Oltáregyesület és az Eucharisztikus Élet Mozgalom. Törekvésünk az, hogy minél többek számára váljon élő és éltető kapcsolattá a találkozás Krisztussal a szentmisében és szentségimádásban. A szentmisében Isten írásokban testet öltött szava és az Eucharisztiában jelen levő Igéje egyazon, életet ajándékozó szeretetnek a kifejezői. „Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, az élet kenyerét ugyanis, főleg a szent liturgiában, mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek” (DV 21).

Pierbattista Pizzaballa érsek homíliáinak közzétételével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a találkozás az Igével – az evangélium szavaiban és az Eucharisztiában – minél személyesebb és életünket alakító eseménnyé legyen. Az elmélkedések a vasárnapi evangéliumról táplálhatják mindennapjainkat, inspirálói lehetnek imádságainknak. Újra és újra elolvasva elidőzhetünk egy-egy gondolatnál, hogy felfedezzük, a vasárnapi evangélium nekem szól, s általam, az én köznapjaimon keresztül akar másokat megszólítani.

A vasárnapi evangéliumi szakasz hétről hétre közzétett magyarázatával a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésbe többek összefogását jelentő módon szeretnénk bekapcsolódni. Pizzaballa érsek magyarázatai a szentföldi – és tágabban a jeruzsálemi patriarkátus honlapját világszerte olvasó – katolikusokkal való közösségünk jelei, mivel a magyarázatok hétről hétre ott jelennek meg több nyelven a biblikus főpap gondolataival. Pierbattista atya jóváhagyásával s az ott közzétett illusztrációkkal jelentetjük meg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, Szatmári Györgyi által fordított magyar nyelvű változatot. A közzététel a jeruzsálemi megjelenést követő egy-két napon belül, lehetőség szerint szombatonként várható. Biblikus elmélkedések újabb sorával gyarapodnak ezáltal oldalaink a tavaly a Facebookon indított „Elmélkedések a vasárnapi zsoltárokról”, illetve idén közzétett „Elmélkedések a vasárnapi olvasmányokról” sorozataink után. Az evangéliumi magyarázat iránt érdeklődők ITT, valamint ITT olvashatják Pierbattista Pizzaballa elmélkedéseit.

Kívánjuk, hogy az evangélium magyarázattal kísért olvasása és az Eucharisztia ünneplése Jézus vágyát szolgálja bennünk: „hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21).

Forrás és fotó: Eucharisztikus Élet Mozgalom – Központi Oltáregyesület

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria