Az odaadott élet boldog élet – Letelepedtek a kamilliánus nővérek Ajakon

Megszentelt élet – 2019. november 4., hétfő | 17:23

200 éve, 1819. október 16-án szentelték fel az ajaki Nagyboldogasszony-templomot. A jubileumi ünnepségsorozat részeként november 1-jén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény ajaki rendházát.

Az ünnepen Palánki Ferenc püspök mutatott be szentmisét, amelyen jelen voltak az egyházközség jelenlegi és elszármazott papjai, köztük Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint György Alfréd, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa, Zelia Andrighetti, a Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény legfőbb elöljárója, az ajaki és vendég kamilliánus nővérek, az egyházmegye más szerzetesközösségeinek, társulatainak képviselői.

A szentmise elején Gáspár Mátyás plébános köszöntötte a jelen lévő kamilliánus nővéreket – Mildred Pallega Bulaloc Fülöp-szigeteki, Nirmala Lakshmi Namarapu és Mary Mangaly Chakku indiai, Lucia Wolf és Silvana Pizzolato brazil, Tőzsér Laura magyar származású nővért –, akik közül négyen költöznek be a felújított, rendházzá alakított régi plébániaépületbe, hogy karizmájuknak megfelelően szolgálják az egyházközség betegeit. A nővérek korábban Nyíregyházán szolgáltak.

Az ünnepi alkalomra két érem készült: az egyik a templom felszentelésének 200. évfordulójára, a másik a kamilliánus nővérek kolostorának alapítására emlékeztet.

Gáspár Mátyás boldog papnak nevezte magát, hiszen ajaki szolgálata alatt került a helyi köznevelési intézmény egyházmegyei fenntartásba, valamint a nővérek letelepedése is különleges módon gazdagítja az egyházközség és a település életét.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában rámutatott: a 200 éves ajaki templomban számtalan ember kérte Isten kegyelmét, áldását, kutatva akaratát, és most mi vagyunk, akik ugyanezért fohászkodunk és szeretnénk, ha a mi életünk is imádság lenne.

Mindenszentek ünnepén azokat is ünnepeljük, akik nincsenek szentté avatva. Egy számítás szerint a világon eddig mintegy 80 milliárd ember élt, nem tudjuk, hogy közülük mennyien lettek szentek. Amikor Jézust megkérdezték: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?”, ezt válaszolta: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni” (Lk 13,24). Mert nem az a kérdés, hogy milyen sok szent van, hanem az, hogy én szent leszek-e. A szentek példáját látva kell hogy erősödjön bennünk a vágyakozás, hogy közéjük tartozzunk – fogalmazott a megyéspüspök.

Szentnek lenni azt jelenti, Istenhez tartozni. Az olasz származású Giuseppina Vannini nővért (1859-1911), a Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény alapítóját 2019. október 13-án avatták szentté Rómában. Az ő példája arra bátorít bennünket, hogy nekünk is sikerülhet. „Hát akkor ki üdvözülhet?” – tették fel ismét a kérdést Jézusnak, aki így válaszolt: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges” (Lk 18,26-27). Az ember önerejéből nem tud üdvözülni, de ha befogadja a megváltást, Jézus Krisztus kegyelmét, akkor lehet szent.

Az ember arra kapott meghívást, hogy Isten életében részesüljön már itt a földön. Jézus nem azt ígérte, hogy ez az út, az üdvösség útja könnyű lesz. Vállalva a mindennapos kereszthordozást, áldozatot, megtapasztalva mások, de leginkább saját gyengeségünket, kell követnünk őt, aki szentté akar bennünket tenni. Erre egyetlen élet áll a rendelkezésünkre. Éppen ezért mindig jól kell élni, jól szeretni, jól választani hivatást, ahhoz hűségesnek lenni és jól kell meghalni.

November elején az Egyház két nagy ünnepében veszünk részt. Mindenszentek ünnepén hálát adunk a megdicsőült egyházért, a szentekért, és másnap imádkozunk a tisztuló, a szenvedő egyházért. A szentek számunkra példaképet jelentenek. De nem olyanná kell lennünk, mint ők, hanem mint amilyennek Isten elképzelt bennünket. Ez a mi személyes üdvösségtörténetünk – bátorított a főpásztor, majd megköszönte a nővéreknek, hogy köztünk élve, magukon hordozva a szentek képmását, arról tesznek tanúságot, hogy a szeretetben megélt, odaadott élet boldog élet.

A szentmise befejező áldása előtt Zelia Andrighetti legfőbb elöljáró is köszöntötte a jelenlévőket. Örömét fejezte ki, hogy néhány nappal Giuseppina Vannini szentté avatása után egy új rendház megalapítását ünnepelhetik. Mint fogalmazott, a gondviselő Isten szeretete vált jelenvalóvá ezáltal, majd nagy tisztelettel megköszönte az egyházmegye, az egyházközség, valamint az ajaki hívek lelki és anyagi támogatását.

A Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény ajaki rendházának alapkőletételét 2017. március 19-én ünnepelték. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök helyezte el az épület alapkövét és szentmisét mutatott be. A nővérek Gáspár Mátyás plébános meghívására 2008 óta aktív részesei az egyházközség életének, ez adta az ötletet, hogy Nyíregyházáról átkerüljön a székhelyük Ajakra.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria