Befejeződött a Ciszterci Rend Generális Káptalanja Rómában

Megszentelt élet – 2022. október 29., szombat | 19:00

A Ciszterci Rend mintegy két hétig tartó, minden önálló ciszterci monostor nagyobb eljárójának részvételével tartott Generális Káptalanja október 21-én zárult az Örök Városban.

 A Generális Káptalan a Ciszterci Rend legfőbb kormányzó szerve, melynek feladata a szerzetesrend lelki összefogása, a szükséges közös szabályok megalkotása, a generális apát és a prokurátor (ügyvivő) megválasztása.

Ma már megszokott, hogy a szerzetesrendek időről időre generális káptalant, vagyis nagygyűlést tartanak, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ezt elsőként 1119-ben a ciszterciek vezették be annak érdekében, hogy a bencésekből kivált reform szerzetesrend lelki és fegyelmi egységét megőrizhessék. Ebben az időben egyre több ciszterci monostort alapítottak, s ezek – eltérve az akkori bencés kongregációk monostoraitól – anyagiakban és vezetésükben teljesen függetlenek voltak. Éppen ezért vált szükségessé, hogy a Carta Charitatis elnevezésű rendi alkotmány megszületése után lelkiekben és fegyelemben egységesek maradhassanak.

A generális káptalan a középkorban minden évben hagyományosan a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én kezdődött több mint 300 apátság elöljárójának részvételével a Cîteaux-i Apátságban.

Ma a Rómához közeli Casa Divin Maestro lelkiségi és konferenciaközpontban ötévente, közel száz elöljáró részvételével, októberben zajlik két héten át a Ciszterci Rend Generális Káptalanja.

Az elöljárók nagygyűlése közös Szentlélek-hívó szentmisével kezdődik, az egyes napok vázát a reggeli laudes és szentmise, majd a napközi imaóra és esti dicséret jelöli ki. A káptalan feladata egyrészt közös szabályokat hozni a lelkiséget és a rendi vezetést illetően, másrészt megválasztani a rend vezetőit és vezető testületeit.

Idén az egész szerzetesrendet érintő megújított szabályzás jött létre a rendi növendéknevelésről és -képzésről: az érdeklődői, jelölt-, noviciátusi és ideiglenes fogadalmas időkről, illetve javaslatokat fogalmaztak meg az örökfogadalom utáni továbbképzésről.

A ciszterci szerzetesség meghatározó eleme az úgynevezett vizitáció, amikor az alapító apátság apátja/apátnője vagy a kongregáció prézes apátja meglátogatja a hozzá tartozó apátság közösségét és külső szemmel segíti az adott közösséget a fejlődés, a közösség saját útján történő előrelépésben. Ez leginkább a lelkiséget, a konkrét ciszterci életforma megélését és a közösség belső összhangjának erősödését kívánja segíteni. A 12. századtól ezek a vizitációk segítették elő az önálló monostorok lelki egységét. Ezt a fajta vizitációt érintő szabályozást módosította, pontosította most a generális káptalan.

Ezen felül jelentősebb szabályzásként az új monostorok alapításáról, illetve az elnéptelenedők bezárásáról szóló statútumot módosították a rend vezetői. Mindezeket – a valós élet változásain túl – az egész női szerzetességet érintő Cor Orans szentszéki instrukció újításai tették szükségessé.

A káptalan során minden ciszterci kongregáció – melybe az egyes apátságok tartoznak – beszámol saját életéről. Idén a Carta Charitatis, a rendi „alkotmány” nézőpontjából vizsgálták meg, hogyan segítik egymást az egy kongregációban élő közösségek.

Szintén beszámolt Mauro G. Lepori generális apát 12 éves szolgálatáról, illetve Lluc Torcal prokurátor generális az elmúlt 7 évnyi szolgálatáról. A generális káptalan a kinevezések lejárta miatt – a beszámolók meghallgatása után – generális apátot, illetve prokurátor generálist választott. A választás eredményeként további 10, illetve 5 évre megerősítette az eddigi vezetőket szolgálatukban: Mauro G. Lepori OCist generális apát további 10 évig, Lluc Torcal OCist prokurátor további 5 évig végezheti szolgálatát.

A tanácskozás programjában ezután a generális apát tanácsának tagjait választották meg három férfi és három női szerzetes személyében, illetve két-két póttagot is választottak. Végül a szinódus választott tagjait nevezték meg: öt-öt főt és három-három póttagot. A szinódus – amely a választott tagokon túl a prézes apátokból, generális apáti tanácstagokból áll – kormányozza a rendet azokban az években, amikor nincsen generális káptalan.

A káptalan a hatalommal való visszaélésről szóló előadásokkal folytatódott, majd vendégül látták a ciszterci családhoz tartozó további rendek legfőbb elöljáróit, akikkel izgalmas kerekasztal-beszélgetést folytattak a szinodális út megvalósulásáról. További örömteli témaként hallgatták meg a beszámolókat a folyamatban lévő ciszterci boldoggá avatásokról, illetve új monostorok alapításáról.

A kéthetes tanácskozás kiemelkedő eseménye volt a pápai audiencia, amikor Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a generális káptalan résztvevőit. Itt a Szentatya a ciszterci rendnek szóló tanítást fogalmazott meg, mely Mauro G. Lepori OCist generális apát szavai szerint az elkövetkező évek hasznos útjelzője lesz az egész rend számára.

A Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának képviseletében a generális káptalanon Bérczi L. Bernát OCist zirci apát, prézes apát, valamint Peter Verhalen OCist dallasi apát és Horváth Olga kismarosi apátnő vett részt.

Szövveg: Bérczi Bernát OCist apát

Forrás és fotó: Zirci Ciszterci Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria