Beöltözést ünnepeltek Szécsényben a ferencesek

Megszentelt élet – 2023. szeptember 7., csütörtök | 16:55

A magyar ferences rendtartomány közösségi oldalán fejezte ki az Úr iránt tanúsított háláját, amiért új novíciust rendelt köreikbe. Tölgyesi Kristóf Teofil testvér szeptember 3-án Szécsényben öltötte magára Szent Ferenc ruháját.

Az új novícius az elkövetkező egy évet a szécsényi ferences novíciusházban tölti, ahol a testvérek életét élve elmélyül ferences hivatásában, az evangélium és Urunk, Jézus Krisztus szorosabb követésében. Teofil testvért Urbán Erik OFM, a Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartomány tartományfőnöke öltöztette be, novíciusmagisztere pedig Portik Lukács Loránd OFM lett.

A ferences hivatást magukban felismerők a noviciátus (próbaév) elején beöltöznek a rendi ruhába, a szerzetesi élet kezdetén ideiglenes, később pedig örökfogadalmat tesznek, majd – ha a kisebb testvérnek papi hivatása van – a diakónus- és papszentelésre is sor kerül. A beöltözés az új testvér „igazi megérkezésének” első pillanata, amikor a jelölt kivetkőzik a világból, testvérei segítségével magára ölti a bűnbánók rendjének ruháját. A beöltözési szertartás utánozza a keresztséget: a testvér új ruhát és új nevet kap, kezébe égő gyertyát adnak. Ez az utánzás a szerzetesi hivatás lényegét tárja fel: nem más az, mint a keresztség egyfajta radikális, végsőkig menő prófétai vállalása.

Forrás és fotó: Ferences Rendtartomány/romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria