Böjte Csaba a börtönben imádkozott a fogvatartottakkal

Megszentelt élet – 2019. július 1., hétfő | 16:25

Tíz börtönből összesen 101 fogvatartottal imádkozott közösen Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a Közép-dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézetben megrendezett 9. Országos Fogvatartotti Imanapon június 27-én.

Böjte Csaba a reményről és az újrakezdés lehetőségéről beszélt a fogvatartottaknak elmélkedésében. Hangsúlyozta a hit, a vallás fontosságát, amely a rácsok mögött élőknek kapaszkodót, egyfajta iránytűt jelent a mindennapokban. A család megtartó erejéről is szólt, az imanap végén pedig a fogvatartottak gyermekeiért mondott áldást.

Az imanapon részt vevő elítéltek személyes történeteikkel, tanúságtételeikkel biztatták és erősítették egymást, majd verssel, énekkel és dallal dicsérték az Urat. A büntetés-végrehajtási intézmények lelkészei mellett az imanapon beszédet mondott Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor, a Református Misszió Központ igazgatója; Szabó József, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió elnöke, valamint Csuka Tamás dandártábornok, nyugalmazott protestáns tábori püspök is.

A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak reintegrációjának, vagyis társadalmi visszailleszkedésének elősegítése. A kötelező munkavégzés és az oktatás mellett ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak.

Jelenleg közel 17 ezer fogvatartott tartózkodik a magyar börtönökben, akiknek lelkigondozását a négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – 34 lelkésze végzi egyházi irányítás és felügyelet alatt, ökumenikus szellemben.

Forrás és fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztály

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria