Budapest-Remetekertvárosban lesz Berkecz Franciska szociális testvér temetése

Megszentelt élet – 2021. július 22., csütörtök | 10:33

Ahogy már korábban mi is hírül adtuk, Berkecz Franciska szociális testvér életének 64. évében, 2021. július 18-án hazatért az Atyai Házba. Temetése augusztus 24-én, kedden 15 órakor szentmise keretében a budapest-remetekertvárosi Szentlélek-templomban lesz. A Szociális Testvérek Társasága és az elhunyt családja által kiadott gyászjelentést az alábbiakban olvashatják.

„Életemmel és halálommal
a Te dicsőségedre, Uram”

„Atyám, a Te irgalmad örökkévaló”

Berkecz Franciska 1956. július 26-án, Szentesen született. 1981-ben kérte felvételét az akkor még illegalitásban működő Szociális Testvérek Társaságába. 1986-ban tett első, 1990-ben örök fogadalmat. Magyar–orosz tanári diplomát szerzett, majd munka mellett elvégezte az ELTE pszichológus és szakpszichológus szakát.

Tíz évig tanított egy lakótelepi középiskolában, ezt követően a Lelki Elsősegély-szolgálat munkatársa lett. A szerzetesrendek újraindulása után – elöljáróvá választásáig – szerzetesi referensként dolgozott a püspöki konferencián megalakult szerzetesirodában és a Rendfőnöknői Konferencia Titkárságán.

Hét évig a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi elöljárója, majd hat évig általános elöljáró volt; két alkalommal választották a Rendfőnöknői Konferencia elnökévé.

Karizmája volt a struktúraépítés. Az illegalitás utáni években házakat alapított, megszervezte a képzést, sokat tett Salkaházi Sára boldoggá avatásáért.

2007-ben kezdődött rákbetegsége miatt újabb turnust már nem tudott vállalni. Feldolgozta a társaság lelki örökségét, a mai életükre aktualizálta, kötetekbe rendezte és kiadta Slachta Margit írásait. A tanítás mellett reflektált az Egyház és a társadalom eseményeire, imáiban hordozta azokat. Sokak lelkivezetője és szupervízora volt.

Megalapította az Őrtüzek Imádság házát; Imádság háza konferenciákat szervezett; a média adta lehetőségekkel élve szolgálta a társadalom megújulását, formálta a közszellemet, tanúságot téve Isten teljesebb életre vezető szeretetéről, amely a betegségben is megtapasztalható. Vallotta, hogy a földi élet csak átmenet, az örök élet a cél, a vég nélküli boldogság Istenben. A halálon győztes Életbe Szent József évében lépett be, akinek ünnepén első fogadalmát tette.

Berkecz Franciska szociális testvér temetése 2021. augusztus 24-én, kedden 15 órakor szentmise keretében a remetekertvárosi Szentlélek-templomban lesz.

Forrás: Szociális Testvérek Társasága

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria