Digitális kamarakiállítást nyitott a Piarista Múzeum nagyhét alkalmából

Megszentelt élet – 2020. április 10., péntek | 18:00

A mostani speciális járványügyi helyzetben, amely nem teszi lehetővé a nagyheti liturgiákon való személyes részvételt, a Piarista Múzeum egy virtuális kamarakiállítást állított össze, amelynek képeivel kicsit közvetlenebb módon követhetjük végig Krisztus szenvedéstörténetét.

„Az a könyv, amelyből mindnyájunknak tanulnia kell, Krisztus szenvedése; ő adja meg mindenki számára a szükséges tudnivalókat” – fogalmazta meg Kalazanci Szent József 1563. számú levelében.

A Speculum vitae – Krisztus szenvedése mint az élet tükre címet viselő online tárlat anyagát elsősorban a Piarista Múzeum metszetgyűjteményéből válogatták. A sokszorosított grafikai eljárással készült szentképek már a 16–18. század folyamán is azt a nemes célt szolgálták, hogy az egyszerű emberek otthonába is elvigyék Jézus, Szűz Mária vagy a szentek képmásait, amelyek segítették személyes áhítatgyakorlataikat, imaéletüket. A digitális tárlat is hasonló célt szolgál most, egyúttal teret enged a művészettörténeti rácsodálkozásnak is.

A tárlaton főleg 17–19. századi metszetek szerepelnek, amelyek között olyan különleges képtípusokkal, ábrázolásokkal találkozhatunk, mint a gyermek Jézus a passió eszközeivel (Arma Christi); Krisztus titkos szenvedései a börtönben, illetve megostorozása és kigúnyolása; Veronika kendője típusú szenvedő Krisztus-arc ábrázolások; Krisztus keresztje mint az élet, a kegyelem forrása, mint szőlőtő; búcsúkiváltsággal ellátott szentképek; Krisztus öt Szent Sebe; Szűz Mária a keresztrefeszítés eszközeivel; szentek hódolata a keresztrefeszített Krisztus előtt. Az egyszerű papírlapra vagy vászondarabra nyomtatott metszetek sokaságát egyéb műtárgyak képeivel is igyekeztek oldani.

A tárlat teljes anyaga megtekinthető ITT (a közösségi oldalra való bejelentkezés nélkül is).

„Kívánjuk, hogy a szenvedő Krisztus testvéri arca legyen számunkra az a tükör, amelyben saját gyengeségeinkre, nehézségeinkre, szenvedéseinkre is nagyobb elfogadással, türelemmel tekinthetünk, a szenvedéstörténet képeinek szemlélése pedig indítson minket hálára, hogy minél inkább átérezhessük, mennyire szeretett minket Jézus, hogy életét adta értünk, barátaiért” – írják a szervezők.

Forrás és fotó: Piarista Múzeum/Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria