Domonkos pünkösd – Családi napot rendeztek a debreceni Szent László-plébánián

Megszentelt élet – 2021. május 27., csütörtök | 17:28

A Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából Szent Domonkos ereklyéjének átviteli napján, május 24-én pünkösdi családi nappal ünnepelt a debreceni Szent László-egyházközség.

Az ünnepi alkalom szabadtéri szentmisével kezdődött, amelyet Andrzej Kostecki OP vikárius mutatott be a jelen lévő domonkosokkal együtt. Zenei szolgálatot a Dalárda Közösség végzett.

Andrzej Kostecki bevezetésképp elmondta, éppen ezen a napon, május 24-én emlékezik meg a domonkos rend a Szent Domonkos-ereklye átviteléről, amelyhez a következő történet fűződik: Domonkos 1221-ben súlyosan megbetegedett Bolognában, és azt akarta, hogy ott, a Szent Miklós-templomban, „a testvérek lába alatt” temessék majd el. Így is lett. Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án, és szándéka szerint egyszerű sírba temették. Sokan vallották, akiket különböző betegségek sújtottak, hogy sírjánál visszanyerték egészségüket. A testvérek azonban nem voltak hajlandók elismerni a csodákat, ezért IX. Gergely pápa utasítására más templomba helyezték át Domonkos testét. Amikor felnyitották a koporsót, csodálatos, természetfölötti illat kezdett áradni a szent testből, „mindenkinek világosan mutatva, hogy Krisztusnak milyen jó illata van itt”, azaz, hogy az elhunyt szentéletű volt. Ezzel kezdődött meg a szenttéavatási eljárás, majd 1234. július 3-án IX. Gergely pápa Domonkost a szentek sorába iktatta.

A szentmise homíliáját Tokodi László OP mondta, aki a csodák napjáról beszélt. A legnagyobb csodaként az Egyház létezését, annak a tényét említette, hogy kétezer év óta még mindig fennáll.

Kétezer éve – a számtalan próbálkozás ellenére – azért nem sikerült tönkretenni az Egyházat, mert Jézus Krisztus az, aki alapította, és aki csodálatos módon megtartja.

Jézus Krisztus feltámadt. Minden kétséget kizáróan kellene tudatosítanunk magunkban azt, hogy az Úr Jézus itt van közöttünk. Amikor Jézus feltámadása után megjelent a tanítványoknak, leborultak előtte, egyesek azonban még mindig kételkedtek, annak ellenére, hogy ott állt előttük. Nem hittek. Pedig három éven keresztül vele voltak, megismerhették az Ő hatalmát, istenségét. Majd Jézus, mielőtt felment a mennybe, ezekre a kételkedő emberekre bízta Isten országának hirdetését. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Csoda, hogy ma itt állhatunk és szentmisét ünneplünk – tette hozzá a domonkos szerzetes.

Ez azért csoda, mert nem emberi törekvés, erő eredménye, hanem az Istené, és mi nem akadályozhatjuk meg, hogy legyen – hangsúlyozta László atya, majd az ünnepi alkalomhoz kötődő másik természetfölötti tényt említette meg: a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulóját, annak csodáját, hogy hosszú évszázadok után még mindig szolgálnak domonkosok Magyarországon.

Ez is olyan isteni kezdeményezés, amely fölött nincs hatalmunk. Sienai Szent Katalin látomásában azt kapta üzenetként a Mennyei Atyától, hogy ez a rend a világ végéig fennmarad. Hallottuk a szentmise elején, mit tapasztaltak, amikor felnyitották Szent Domonkos sírját.

Reméljük, nincs vége a csodáknak, mert Szent Domonkos a mai napig közbenjár értünk

– tette hozzá Tokodi László, akinek kezdeményezésére két évvel ezelőtt a debreceni Szent László-templomban helyezték el Szent Domonkos sorianói kegyképének másolatát, azzal a céllal, hogy itt is imádságra buzdítsák a híveket, hogy gyermekáldásért, egészséges gyermek születéséért imádkozva csodákat tapasztalhassanak meg.

Tokodi László elmondta, hogy Debrecenben is történtek már csodák, kisebb-nagyobb imameghallgatások. „De még többet kellene imádkoznunk! Talán kishitűek vagyunk, nem hisszük el, hogy ez lehetséges. Higgyetek! Ne kételkedjetek abban, hogy az Egyház Isten műve, nem pedig emberi kezdeményezés, és hogy a domonkos rend minden gyarlósága ellenére megmarad a világ végéig. Hiszem azt, hogy az Úristen megtart bennünket.

Legyen ez a mai nap, ez az alkalom annak kezdete, hogy valóban elhisszük mindazt, amit Isten művel”

– bátorított Tokodi László.

Délután Katarzyna Ratajczak-Sowa, a budapesti lengyel nagykövetség vezető munkatársa is üdvözölte az egyházközség tagjait. Az osztályvezető debreceni látogatása során több római katolikus egyházközség híveivel is találkozott pünkösd ünnepén, hogy a 101 éve született Szent II. János Pál életét, tanítását népszerűsítse a nagy pápát bemutató kiadvánnyal, amelyet a Nemzeti Emlékezet Intézete adott ki magyar nyelven, és amelyből már 10 ezer példány talált gazdára, nemcsak Debrecenben, hanem Magyarország más városaiban is.

A látogatás kapcsolódott ahhoz az évfordulóhoz is, amely Debrecen életében különösen is nagy jelentőséggel bír: idén augusztus 18-án lesz harminc éve annak, hogy II. János Pál pápa 1991. augusztus 16–20-ig tartó első magyarországi útja során Debrecenbe is ellátogatott.

Katarzyna Ratajczak-Sowa részt vesz majd a történelmi eseményre való visszatekintés jegyében szervezett programsorozaton, így a Szent II. János Pál pápát ábrázoló szobor megáldásán is augusztus 18-án. A Szentatya ábrázolását a debreceni Szent Anna-székesegyház lépcsőjén helyezik majd el.

A nap során tanúságtételeket hallhattak a résztvevők a sorianói Szent Domonkos-kegyképhez fűződő imameghallgatásokról, az egyházközség tagjai pedig bemutatták egyes kisközösségeik életét.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria