Elhunyt Imre János Csanád OSPPE

Megszentelt élet – 2022. május 26., csütörtök | 14:40

2022. május 26-án, életének 91. évében a pécsi pálos kolostorban, a szerzetesrendi testvérek körében, szentségekkel megerősítve, hosszú, türelemmel viselt betegség után csendesen az égi hazába költözött Imre János Csanád OSPPE.

Imre János Csanád 1932. április 6-án született Magyarbánhegyesen. Gyermekkora óta érlelődött benne a papi és szerzetesi hivatás. Először 1950-ben Zircre jelentkezett, majd 1955-ben kezdte meg a tanulmányait az egri teológián. Itt ismerkedett meg az akkor titokban működő pálos renddel, melynek lelkisége annyira megérintette, hogy jelentkezett a közösségbe, és 1960-ban elkezdte a titkos noviciátust.

1961-ben tette le az első fogadalmát, majd 1967-ben az örökfogadalmát. Egerben szentelték pappá 1961-ben. Ezután előbb egy évig Erdőtelken, majd három évig a szomszédos Kálban, végül négy évig a törökszentmiklósi főplébánián volt káplán. A kápláni éveket követően a törökszentmiklósi 2. számú plébánián, a szervita Fájdalmas Szűzanya-templomban volt plébános húsz éven keresztül.

A rendszerváltás időszakában, a Magyar Pálos Rend újraindulásakor, 1989-től előbb átmenetileg a gyöngyöspatai plébánián kezdhette meg hivatalosan szerzetesi életét – az egyházmegyés papi feladatok ellátása mellett.

1990-től a budapesti Sziklatemplomban szolgált házfőnökként, majd 1992-től templomigazgatóként is 2005-ig. Később a pécsi, majd 2008-ban a márianosztrai kolostorba került – mindkét helyen nagy buzgalommal végezve a hívek lelkipásztori szolgálatát. Egészségi állapotára tekintettel 2012-től újra a pécsi kolostorban élt, ahol a kolostorhoz tartozó pálos templomban szinte a haláláig szolgált.

Derűs egyéniségével, bölcsességével, csendes, imádságos életével a pálos szerzetesi közösség meghatározó alakja volt.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria