Erdélyi fiatalok számára szerveztek képzési hetet a tihanyi bencések

Megszentelt élet – 2021. augusztus 27., péntek | 17:21

Augusztus 23. és 29. között tíz erdélyi középiskolás fiatal, valamint három győri bencés diák vesz részt képzési napokon a Tihanyi Bencés Apátságban. Az erdélyi diákok kísérői Farkas Ervin prefektus és Tódor Attila spirituális, a gyulafehérvári Teológiai Líceum elöljárói.

Kovács Gergely érsek örömmel fogadta és támogatta a bencés szerzetesközösség kezdeményezését és meghívását.

A képzési hét szervezői – Mihályi Jeromos OSB konventuális perjel és Barkó Ágoston OSB plébániai kormányzó – olyan fiatalokat hívtak, akik a hit útján járnak, nyitottak és tehetségesek. A cél, hogy környezetük számára a későbbiekben megerősítés, kovász tudjanak lenni a hitéletben, a tudományokban, a magyarságért érzett felelősségben és a megmaradásért végzett munkában.

A fiatalok a hét folyamán a szerzetesekkel együtt részt vesznek az imaórákon és a szentmiséken. A bencés atyák mellett történészekkel, a felsőoktatásban tanító tanárokkal, egyházi vezetőkkel is találkoztak és találkoznak, meghallgatják őket és beszélgetnek velük. A hitéleti elmélyülés, megerősítés mellett előadásokon vesznek részt Közép-Európa jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Beszélgetnek az Egyház helyzetéről ugyanezen térségben, a nemzetpolitikáról és geopolitikáról is. 

A fiatalok a következő előadásokat hallhatták: Mogyorósi Ányos OSB: Szent Benedek lelkisége; Dr. Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus (Institute of Archaeogenomics Archeogenomikai Intézet): A magyarság őstörténete a legújabb történeti, régészeti és genetikai kutatások fényében; Dr. Ábrahám Barna történész (Eötvös Loránd Tudományegyetem – ELTE BTK Román Filológia Tanszék): Román etnogenezis, román nemzetépítés, magyar–román közös múlt; Vágvölgyi Gergely (Mandiner): A kereszténység helyzete Amerikában, Nyugat-Európában és Közép-Európában; Dr. Hetesi Zsolt fizikus (ELTE TTK): Az univerzum felépítése & Klímaváltozás és fenntarthatóság; Sass Gyula Levente: Diplomataként a román világban; Dr. Demkó Attila műhelyvezető (Mathias Corvinus Collegium - MCC- MCC Geopolitikai Műhely): A világ helyzete & Közép-Európa & nagyhatalmi „játszmák”.

A képzési hét két kirándulási napot is tartalmaz. Egyik nap meglátogatták a Csornai Premontrei Apátságot, ahol Fazakas Zoltán Márton OPraem apát fogadta, a szerzetesek pedig megismertették őket a 900 éves premontrei renddel. Ezután a győri Szent Mór Bencés Perjelségbe vezetett az útjuk, ahol Tóth Konstantin OSB igazgató bemutatta a barokk templomot és ebédlőt, a patikát és a bencés gimnáziumot. A nap a Pannonhalmi Főapátság megtekintésével zárult.

A második kirándulási napon, augusztus 28-án, szombaton királyaink nyomán járnak majd a diákok. Meglátogatják a székesfehérvári királyi romkertet, Szent István király sírját, az egykori Szűz Mária-bazilikát és királyaink temetkezőhelyét. Ugyanekkor a bodajki kegyhelyre is elzarándokolnak. Délután Visegrád következik, ahol Hunyadi Mátyás király reneszánsz palotáját tekintik meg, majd ellátogatnak az esztergomi bazilikába. Itt zárul a képzési hét, mégpedig a prímási pincében szervezett rövid látogatással.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria