Felkarolni és vigasztalni – Beszélgetés két jubiláns vincés nővérrel

Megszentelt élet – 2021. január 30., szombat | 15:05

A Vasárnap című erdélyi katolikus hetilap, folytatva 2020-ban elindított sorozatát, idén is bemutatja azokat az erdélyi szerzeteseket, akik jubileumukat ünneplik. A 2021-es jubilánsok sorát két vincés nővér, Kertész Magda, Szerafina nővér és Baciu Natalia, Rafaella nővér nyitja, akik 2002-ben tették le első fogadalmukat.

A Páli Szent Vince Szeretet Leányainak Társulatában nincs örök fogadalom, minden évben március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a Szűzanya igenjével egyesítve a saját igenjüket a rendtagok megújítják fogadalmaikat egy évre, így szabadon kötelezik el magukat újra meg újra az Úr mellett.

– Hol, mikor, hogyan „hallották” meg a hívást?

Szerafina nővér: Egy szórólap segített megtalálnom hivatásom útját. A forradalom után a templom bejáratánál volt kifüggesztve a nővéreink szórólapja, amelyen olyan fiatal lányok jelentkezését várták, akik a szegényeken szeretnének segíteni. Azon fel volt sorolva több szolgálat is, amelyet akkor a nővéreink végeztek. Amikor megláttam, hogy a szegény gyerekek felkarolása is a szolgálatok között van, akkor éreztem, hogy nekem itt a helyem.

Rafaella nővér: A forradalom után részt vettem Brassóban egy szentmisén, ahol első alkalommal láttam nővért. Ez annyira mély benyomást gyakorolt rám, az akkor tizennégy éves fiatal lányra, hogy megfogalmazódott bennem: esetleg én is nővér leszek.

– Kérem, osszák meg szerzetesi életük legszebb pillanatainak egyikét!

Szerafina nővér: Örök élményként maradt meg bennem az a nap, amikor az óvodai csoportommal látogatást terveztünk a ferences nővérek Szent Teréz-óvodájába. Ott sérült gyerekekkel foglalkoztak a nővérek, és a csoportom már nagyon készült kis ajándékokkal meglepni őket. De a tervezett napon reggel hideg volt és esett az eső. Ezért bejelentettem a gyerekeknek, hogy majd én elviszem az ajándékaikat, őket azonban nem vihetem el ilyen időben a városon keresztül. Ekkor a gyerekek letelepedtek az ablak elé és egymás után mondták a Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát. Egy ideig mosolyogtam magamban, nézve elszántságukat, majd más elfoglaltságom akadt. Egyszer csak nagy ricsajjal jöttek a gyerekek: „Indulhatunk! Kisütött a nap!” Megfogták a szoknyámat és az ablakhoz rángattak. Igazuk volt. A nap gyönyörűen sütött. Akkor az egyik kislány, Vivi rám nézett, és látva az én hitetlen arcomat, azt mondta: „Hát nővér, nem maga tanított minket, ha szépen imádkozunk, a Jóisten meghallgatja kérésünket?”

Rafaella nővér: A legszebb pillanatokat akkor éltem át, amikor az emberek jószívűen segítettek a jó cél érdekében. Eszembe jut, amikor az egyik gyerekkel éppen kórházba mentem felülvizsgálatra. Hazafelé vártuk a buszt, és a gyerek nagyon akart volna a közeli üzletből pár cukorkát venni. Alighogy megfogalmazta ezt, odalépett hozzánk egy idegen és adott 50 lejt. Úgyhogy vettünk a gyereknek is cukorkát, és az árvaház többi gyerekének is vittünk az édességből. Még számtalan hasonló dolog történt velem, amikor a nővéri ruha miatt az emberek szívesen felajánlották segítségüket, amikor mi külön nem is kértük azt. Ez mindig nagyon meghat engem, és hálás vagyok még ma is érte. Mindig imádkozom a jótevőinkért.

– Hogyan foglalnák össze dióhéjban szerzetesrendjük karizmáját?

Szerafina nővér: A szegények felkarolása van szemünk előtt, legyenek azok akár idősek, akár fiatalok vagy gyerekek. Ezt végzi közösségünk szerte a világon.

Rafaella nővér: Társulatunk fő célja a szegények szolgálata, legyenek azok gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek vagy kitaszítottak.

– Melyek személyes küldetésük súlypontjai?

Szerafina nővér: Felkarolni és vigasztalni − ezt érzem legfőbb feladatomnak, valamint azt, hogy Isten ismeretét tanítsam, szeretetét adjam tovább.

Rafaella nővér: Az időt jól kihasználva töltekezzem a Jóisten jelenlétében, hogy továbbadhassam szeretetét, jóságát.

– Mik a töltekezési forrásaik?

Szerafina nővér: A napi elmélkedés, a szentmise, a szentek életének olvasása.

Rafaella nővér: Az Eucharisztia, a Szentírás olvasása és a napi elmélkedés.

– Egy mondat, amely élete mottója lehetne…

Szerafina nővér: „Minden könnyű annak, aki szeret.”

Rafaella nővér: „Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ez 41,10)

Kertész Magda, Szerafina nővér

Születési hely, dátum: Görgényüvegcsűr, Maros megye, 1977. március 5.

Szerzetesrend: Páli Szent Vince Szeretet Leányainak Társulata

A társulatba való belépés időpontja: Nagyvárad, 1996. augusztus 15.

Első fogadalom helye, időpontja: Nagyvárad, 2002. augusztus 15.

Küldetési helyek, területek: 1998−2006: Nagyvárad, Szent József Római Katolikus Óvoda, óvónő; 2006–: Szentjobb, Szent István Szociális Központ, pedagógus.

*

Baciu Natalia, Rafaella nővér

Születési hely, dátum: Adjud, Vrancea megye, 1976. június 1.

Szerzetesrend: Páli Szent Vince Szeretet Leányainak Társulata

A társulatba való belépés időpontja: Nagyvárad, 1996. augusztus 15.

Első fogadalom helye, időpontja: Nagyvárad, 2002. augusztus 15.

Küldetési helyek, területek: 1999−2006: Nagyvárad, Szent Márton idősek otthona, beteggondozó; 2006−2020: Szentjobb, Szent István Szociális Központ, pedagógus; 2020–: Nagyvárad, székesegyház, sekrestyés.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria