Ha nem gyónunk, az felemészti lelkünket – Lelkivezetéses elvonulásra hívnak Mátraverebély-Szentkúton

Megszentelt élet – 2019. november 27., szerda | 13:20

A gyónás felér egy pszichológiai terápiával, hiszen bűneink kimondásával megkönnyebbülünk. Ehhez kaphatunk segítséget a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen, ahol gyónással egybekötött elvonulást hirdetnek december 2. és 7., illetve december 13. és 15. között.

December 1-jén kezdődik idén az advent. Ebben az időszakban érdemes belső takarítást is végeznünk a gyónás által, hiszen a szeretet ünnepét csak tiszta, nyitott szívvel tudjuk igazán mélyen átélni. Ehhez szembe kell néznünk önmagunkkal. Ez egy kicsit sem könnyű, de segítséget többféle formában kérhetünk.

A kicsinek látszó bűnöket is be kell vinnünk a gyóntatószékbe, az irgalmas Isten elé. Sokan gondolják talán úgy, hogy ezeket elnézhetik maguknak, hiszen más is ilyen, más is veszekszik, más is türelmetlen. Sőt, a gondolatban elkövetett bűnöket is ide sorolom. Hiszen attól függetlenül, hogy ezeket nem mondjuk ki, nem tesszük meg, vagy másokhoz hasonlítva mentegetjük magunkat, attól még szívünk mélyén őrlődünk, és ez felemészt bennünket. Minden bűn, amelytől nem akarunk szabadulni, amelyet nem akarunk megbánni, uralkodik rajtunk, és félreviszi az életünket. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy gyónjuk meg e bűnöket is, hiszen ha így teszünk, Isten tiszta lapot nyújt, megbocsát – mondta el Bán Jónás ferences atya.

A gyónásra tekinthetünk úgy is, mint egy pszichológiai terápiára, hiszen megkönnyebbülést jelent, ha a bűneink kimondása után azt halljuk: Isten megbocsát és szeret. Ennek ellenére sokan vannak, akik nem mernek gyónni. Ennek oka abban keresendő, hogy a bűneink számbavételével önmagunkkal szembesülünk, és egyáltalán nem vagyunk büszkék rájuk, főképp egy idegen ember előtt. Sokan félnek attól, hogy a papok mit gondolnak róluk, esetleg kibeszélik őket. Ez utóbbitól nem kell tartania senkinek, hiszen nagyon szigorúan köti őket a gyónási titoktartás.

A bűnbánatban, az advent mélyebb átélésében segíthetnek a többnapos lelkigyakorlatok, amelyeket idén is megszerveznek a nemzeti kegyhelyen, ferences szerzetesek vezetésével. Decemberben két alkalmat hirdetnek, az elmélkedések mellett bekapcsolódhatnak a résztvevők a ferences közösség reggeli és esti zsolozsmáiba.

A Szüntelen születésben című lelkigyakorlatot Zatykó László OFM tartja december 2. és 7. között, az adventi lelkigyakorlatot pedig Bán Jónás OFM december 13. és 15. között.

További információk: www.szentkut.hu

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria