Hivatástisztázó lelkigyakorlatra hívnak a pálos nővérek

Megszentelt élet – 2022. június 1., szerda | 13:12

„Jézus kiválasztotta őket, hogy Vele legyenek.” (Mk 3,14) mottóval nőknek szóló hivatástisztázó lelkigyakorlatra hívnak minden szerzetesi elhívatást érző, 18–38 év közötti érdeklődőt a Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei július 15. estétől 19. délig.

A hivatásukat keresők a csöndben és magányban, valamint az elmélkedésben és imádságokban meghallhatják Isten szavát. Természetesen a hivatástisztázó lelkigyakorlat során van lehetőség a közösséggel való megismerkedésre és a nővérek imaéletébe történő bekapcsolódásra is.

A szervezők azt kérik, a csoportos hivatást tisztázó lelkigyakorlatra a résztvevők védettségi igazolvánnyal és egészségesen érkezzenek, valamint legyen náluk füzet és Szentírás. 

A lelkigyakorlat költségeiről, illetve ha nem megfelelő a meghirdetett időpont, de az érdeklődés adott, a noverek.palos@gmail.com e-mail-címen lehet tájékoztatást kérni, illetve a nővérek a 06 32/479-139-es telefonszámon is állnak rendelkezésre. Lehetőség van egyéni fogadásra is, valamit érdeklődés esetén a lelkigyakorlat megismétlésére is van mód.

*

Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei közösségének hivatása szemlélődő-engesztelő. A közösséget Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei (Boldog Özséb Nővérek) néven 1989-ben Csipke Rózsa Mária Margit örökfogadalmas vizitációs nővér alapította Márianosztrán pálos segítséggel, pálos lelkiség szerint. Célkitűzése az engesztelés, az életforma kontemplatív, monasztikus. Az első nővérek 1991. január 20-án, Esztergomi Boldog Özséb ünnepén öltöztek be. A közösség a teljes római zsolozsmát végzi, naponta szentségkitételes engesztelőórát és egymást váltva szentségimádást tart. A közösség keretein belül lehetőség van remetejellegű életre is.

Forrás és fotó: Pálos nővérek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria