Jövő héten lesz Havasi József korábbi szalézi tartományfőnök temetése

Megszentelt élet – 2019. június 12., szerda | 17:09

Havasi József atya, a magyar szalézi rend korábbi tartományfőnöke június 5-én, életének 91., szerzetesi életének 72., áldozópapságának 60. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 17-én, hétfőn lesz Péliföldszentkereszten.

A gyászmise 15 órakor kezdődik a kegytemplomban. Ezt követően végrendelete szerint a péliföldszentkereszti rendi temetőben helyezik örök nyugalomra a korábbi szalézi tartományfőnököt.

Havasi József 1929. március 14-én született Rákosszentmihályon, hatgyermekes családban. Mindig is pap szeretett volna lenni, de a szüleinek nem volt pénze a taníttatására, ezért szerzetesrendeknél érdeklődött. Mint cserkész találkozott először a szaléziakkal, később bekerült a Clarisseumba, 1943-ban lett jelölt, de mivel polgári iskolába járt, Nyergesújfalura küldték, ahol felkészült a különbözeti vizsgára, majd 1946-ban megkezdte a noviciátust Mezőnyárádon. Első szerzetesi fogadalmát 1947. augusztus 16-án tette le, örökfogadalmát pedig 1951. december 8-án.

A szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után még két évig tanulhatott a váci szemináriumban, de onnan is eltávolították. Dolgoznia kellett. Előbb a metró építésénél talált munkát, majd négy évig gyári munkás volt. Közben diplomát szerzett magyar szakon az akkori tanárképző főiskolán. 1956-ban sikerült külföldre távoznia. Olaszországban fejezte be a tanulmányait, Montortonéban, Padova mellett. 1960. február 11-én szentelték pappá Torinóban.

Szentelése után visszakerült Padovába, majd az elöljárók egy közeli városba, Estébe küldték, az ottani líceumba. Mivel semmi remény nem volt arra, hogy hazatérhet, jelentkezett misszióba a Fülöp-szigetekre, de elöljárói ezt nem hagyták jóvá, hanem Bécsbe küldték, ahol harminc éven át, egészen a hazatéréséig, egy nagy középiskolai kollégiumban dolgozott, amely később főiskolai kollégiummá alakult.

A hetvenes évek közepén Bécsben fölvette a kapcsolatot az odalátogató magyar szaléziakkal, majd később, amikor már hazajöhetett, felkereste és segítette őket, ahogy csak tudta, vallásos könyveket, szalézi műveket, lapokat, újságokat juttatott nekik.

1990-ben a rendi elöljárók visszaküldték Magyarországra. 1991. január 31-én vette át a tartomány vezetését. A Magyar Szalézi Tartomány újraindulása, újjászervezése és ismételt felvirágoztatása az ő nevéhez fűződik. A tartományfőnöki feladatokat tizennyolc évig látta el – 2008. november 8-án adta át utódának.

2013-ban Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozta Havasi Józsefnek a szalézi rend magyarországi újraindításáért és a Magyar Szalézi Tartomány újjáépítéséért végzett munkája elismeréseként.

Soha nem mulasztotta el hangoztatni, hogy papi élete minden napjára szívesen emlékezik vissza. Mindig dolgozott, soha nem volt ideje unatkozni, az újpest-megyeri közösség aktív tagjaként élete végéig részt vállalt a tartomány munkájában.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria